Follow us
  >    >  мај

Privremeni boravak za državljane Rusije i Ukrajine Evropska migracija predstavlja aktuelnu temu koja zaslužuje posebnu pažnju današnjeg društva. Veliki priliv stranih državljana u Srbiju, pretežno ruskog ali i ukrajinskog porekla, iziskuje potrebu za regulisanjem i određenih upravnih postupaka pred organima Ministarstava unutrašnjih poslova Srbije. Prilikom ulaska u Srbiju, državljanima Ukranije se

Nove poreske olakšice za poslodavce u Srbiji Važna novost stiže za sve poslodavce u Srbiji i odnosi se na nove poreske olakšice. Pravo na poreske olakšice će imati poslodavci koji: angažuju radnike na poslovima istraživanja i razvoja zapošljavaju doseljenike u Srbiji.    1. Poreske olakšice za poslodavce koji angažuju radnike na poslovima istraživanja i

Raskid ugovora o poklonu Ugovor o poklonu je ugovor obligacionog prava, koji za razliku od drugih imenovanih ugovora, nije regulisan Zakonom o obligacionim odnosima (dalje: „ZOO“) i iz tog razloga dovodi do dilema kada su u pitanju relevantni propisi kako u opštoj tako i u stručnoj javnosti. Kako propisi koji regulišu Ugovor