Follow us
  >    >  новембар

Izdržavanje deteta (alimentacija) U duhu svetskog dana prava deteta započinjemo niz tekstova na temu prava deteta. Kako je jedno od najčešćih pitanja u kancelarijama koje se bave porodičnim pravom upravo pravo na alimentaciju, odabrali smo ovu temu kao prvu. Slede tekstovi koji se donose na pravo deteta na izražavanje svog mišljenja,

Svetski dan prava deteta Svetski dan prava deteta je poseban i važan dan i obeležava se u celom svetu 20. novembra. služi čime se skreće pažnja na posebna prava i potrebe dece. Mi u advokatskoj kancelariji Momčilović posebnu pažnju posvećujemo pravima deteta i zastupanju ove posebne grupe najmlađih klijenata, a ovaj

Novi zakon o legalizaciji Novi Zakon o legalizaciji je tema o kojoj se govori već neko vreme, a predstavlja predmet interesovanja velikog broja vlasnika nelegalizovanih objekata u Srbiji. Sve dok ova oblast ne bude uređena, Srbija ne može da iskoristi svoj potencijal kada je u pitanju privlačenje investicija. Svedoci smo da proces

Socijalno preduzetništvo Zakon o socijalnom preduzetništvu stupio je na snagu 15.02. ove godine, a od danas, 15.11.2022. godine pravna lica i preduzetnici koji su već registrovani u Agenciji za privredne registre (dalje: „APR“) imaju mogućnost da registruju status subjekta socijalnog preduzetništva kojim se označava prevashodni cilj njihovog delovanja u društvenom

Popis stanovništva i zaštita ličnih podataka Popis stanovništva predstavlja sveobuhvatnu radnju prikupljanja podataka o građanima i domaćinstvima i isti se na teritoriji Republike Srbije odvijao u oktobru mesecu ove godine.   Popis je obuhvatao popis stanovništva, popis domaćinstava i popis stanova i kao takav je po sadržaju i obimu sveobuhvatno i najšire statističko