Follow us
  >  Događaji   >  Advokat Valentina Momčilović učesnik međunarodnog programa „International Topics“ Univerziteta u Pitsburgu

Advokat Valentina Momčilović učesnik međunarodnog programa „International Topics“ Univerziteta u Pitsburgu

 

Međunarodni pravni akti o advokaturi predviđaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja advokata, a naša advokatska kancelarija se zalaže za kontinuirano osposobljavanje našeg tima radi pružanja usluge klijentima koja je sveobuhvatna, kompetentna i uvek inovativna. Advokat Valentina Momčilović je učestvovala na međunarodnom programu Univerziteta u Pitsburgu, Centra za međunarodnu pravnu edukaciju tokom marta i aprila ove godine.

 

Imajući u vidu da se advokatska kancelarija Momčilović bavi pružanjem pravne pomoći klijentima iz zemlje i inostranstva i da se svakodnevno bavi kompleksnim pitanjima iz međunarodnog prava, poseban značaj su imale dve teme: međunarodna arbitraža, međunarodni stečaj i sa njim povezana korporativna pitanja.

 

U nastavku iznosimo dva zanimljiva aktuelna zapažanja u vezi sa ovim temama:

 

  • Sporovi vezani za COVID-19: trendovi i predviđanja

 

COVID-19 je oblikovao i preokrenuo skoro sve aspekte života širom sveta tokom prošle i ove godine, a arbitraža nije izuzetak. Pored sveprisutnog uticaja na arbitražni postupak COVID-19 je doveo do novih sporova, od kojih su mnogi (ili će verovatno uskoro biti) rešeni upravo arbitražom. Kao što je svojstveno i za samu pandemijom, došlo je do arbitražnih sporova vezanih za COVID-19, a koji očekujemo da će i dalje dolaziti, u talasima. Neke jurisdikcije (poput Kine i Japana) priznaju višu silu kao deo svog građanskog prava, dok druge (poput Engleske i Velsa i Njujorka) zahtevaju izričite ugovorne odredbe. U oba slučaja, jedna strana može biti oslobođena izvršavanja ugovornih obaveza na koje utiču uzroci van njene kontrole, uključujući i pandemiju.

 

  • Uticaj COVID-19 pandemije na stečaj

 

Iako je 2020. godina bila veoma izazovna godina za međunarodne kompanije, najveći deo kompanija sa poteškoćama u poslovanju i održavanju likvidnosti, a koje je pogoršala pandemija COVID-19 se odlučio za druge sudske postupke koji imaju za cilj restrukturiranje preduzeća umesto stečaja ili likvidacije.

 

Skoro 62% stečajnih prijava u Americi u 2020. godini je sadržalo predlog za reorganizaciju, što je najveća stopa još od 2010. godine (izvor: S&P Global Market Intelligence). Manja je verovatnoća da će ove kompanije na kraju završiti u postupku likvidacije, što predstavlja evidentno odstupanje od trenda iz 2019. i 2018. godine kada su likvidacije preduzeća nadmašile reorganizacije. Od 30. marta, udeo podnesaka kojima se traži restrukturiranje veći je 2021. nego 2020. godine.

 

 

 

Postavite Komentar