Follow us
  >  Događaji   >  Advokat Valentina Stanković održala referat na temu: „Novine u zapošljavanju stranaca u Srbiji“

Advokat Valentina Stanković održala referat na temu: „Novine u zapošljavanju stranaca u Srbiji“

Novine u zapošljavanju stranaca u Srbiji

Advokat Valentina Stanković održala je referat na temu: „Novine u zapošljavanju stranaca u Srbiji“ u okviru ovogodišnjeg skupa pravnika koji organizuje Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) u saradnji sa Beck-online svake godine u Beogradu. Iz naše advokatske kancelarije na ovom skupu je takođe uzeo učešće i advokat iz Rusije Denis Khudyakov.

 

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca i na taj način unela značajne izmene u postupke kojima se regulišu njihova osnovna prava u Srbiji. Za nas je to aktuelna tema, jer se naša kancelarija svakodnevno bavi pravom stranaca. Nadamo se da će početkom primene ovih propisa (od februara 2024. godine) digitalizacija i jedisntevni postupak doneti pojednostvaljenu i kraću proceduru pri regulisanju boravka i prava na rad stranaca.

 

Tema izlaganja se odnosila na uporedni prikaz dosadašnja dva upravna postupka koji su se sastojali iz više koraka radi ostavrivanja prava na rad u Srbiji. Poređenjem se može opravdano očekivati da će nove izmene učiniti našu zemlju još atrkativnijom destinacijom za radnu snagu. Deo referata se odnosio i na iznošenje statističkih podataka koji su manje poznati, a koji nam govore da je tendencija izdavanja radnih dozvola  u poslednje dve godine u konstantnom porastu.

 

 

Prezentaciju sa ovog izlaganja je moguće skinuti klikom na sledeći link:

 

Neuheit in der Beschäftigung von Ausländern in Serbien

 

Sva pitanja u vezi sa zapošljavanjem i boravkom stranaca u Srbiji moguće je uputiti advokatu Valentini Stanković na e-mail adresu office@mlaw.rs

Postavite Komentar