Follow us
  >  Vesti   >  Beneficije za povratnike iz inostranstva – saradnja dijaspore i privrede
Zapošljavanje povratnika iz Nemačke

Beneficije za povratnike iz inostranstva – saradnja dijaspore i privrede

Beneficije za povratnike iz inostranstva

Beneficije za povratnike u Srbiju je program koji olakšava i podstiče povratak visokoobrazovanih ljudi iz dijaspore da se vrate i rade u Srbiji uz podršku Vlade Srbije.

Cilj projekta je prepoznavanje visokokvalifikovanih lica sa jedne strane i domaćih kompanija koje okupljaju ovu ciljnu grupu sa druge strane. Ovaj program je namenjen visokoobrazovanim stručnjacima poreklom iz Srbije koji su neposredno pre zaključenja ugovora o radu boravili duži period u van granica naše zemlje. Odnosi se na posebnu grupu kandidata sa međunarodnim iskustvom koji su zainteresovani da stečena znanja i sposobnosti iz inostranstva primenjuju u radu u Srbiji.

 

Uslovi

 

Poslodavcima koji se uključe u ovaj program omogućene su poreske olakšice, a da bi ih ostvarili potrebno je da se ispune određeni kriterijumi:

  • Lice mlađe od 40 godina koje je u periodu od 12 meseci pre zaključenja ugovora o radu pretežno boravilo van Srbije radi školovanja ili stručnog usavršavanja, za mesečne zarade koje prelaze 162.300 RSD;
  • Novonastanjena lica (povratnici ili stranci), bez obzira na godine, koja su sa poslodavcem zaključili ugovor o radu, a čija stručnost i kvalifikacije ne mogu lako da se pronađu na domaćem tržištu rada i koja su u periodu od 24 meseca pre zaključenja ugovora pretežno boravila van Srbije, za mesečnu zaradu koja prelazi 243.450 RSD.

 

Umanjenje poreza

 

Predviđeno je umanjenje osnovice na zarade i na doprinose u iznosu do 70% ostvaruje se u periodu od 5 godina od dana zaključenja ugovora o radu za poslodavca koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom. Ove poreske olakšice za zapošljavanje povratnika i stranaca mogu koristiti firme, odnosno poslodavci, inovacioni privrednici, koji zaposle naše ljude iz dijaspore, ali i ako zaposle strance.

 

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar