Follow us
  >  Vesti   >  Boravišna i radna dozvola po ubrzanom postupku
Boravišna i radna dozvola po ubrzanom postupku

Boravišna i radna dozvola po ubrzanom postupku

Boravišna i radna dozvola

Svedoci smo sve većeg broja stranaca koji su zainteresovani za preseljenje u Srbiju u kojoj bi bili i radno angažovani. Kako je broj zahteva sa privremeni boravak i radnu dozvolu u Srbiji više nego udvostručen u poslednje vreme, nadležni organi rade istim kapacitetima, ali pod mnogo većim pritiskom. Sve to dovodi do nezadovoljstva zbog izuzetno dugog i administrativno komplikovanog postupka, ali su dobre vesti što bi ovoj praksi trebalo veoma skoro da se vidi kraj.

 

Digitalizacija je možda jedan od najopipljivijih koraka kada je naša uprava u pitanju, a novim izmenama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca bi i prvi administrativni postupci stranaca trebalo da budu pojednostavljeni.

 

Elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak i zahteva za radnu dozvolu

 

Već tokom marta ove godine bi trebalo da se usvoje izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca kojima bi izdavanje boravišne dozvole i radne dozvole bilo objedinjeno u jedan postupak.

Da se ne bismo previše poradovali, moramo napomenuti da je njihova primena najavljena tek za početak februara naredne godine, ali ne umanjuje značaj promene.

Kada ove izmene budu usvojene i stupe na snagu, nadležni organ bi odlučivao u roku od 15 dana o podnetom zahtevu za boravišnu i radnu dozvolu.

 

Nalepnica konačno odlazi u zaborav

 

Kada strancu bude odobren privremeni boravak u Srbiji, u pasoš se lepi nalepnica koja potvrđuje da je odobren privremeni boravak u Srbiji stranu u naznačenom periodu. Ovo bi uskoro trebalo da bude prošlost.

Najavljeno je uvođenje jedinstvenog biometrijskog dokumenta koji bi predstavljao boravišnu i radnu dozvolu, a koji bi ujedno strancima omogućio korišćenje portala e-Uprave i na taj način znatno olakšao ostvarivanje svih prava i regulisanje obaveza u Srbiji, bez odlaska na nekoliko adresa i šaltera, kod službenika koji ne govore strani jezik.

 

Kako će izgledati produženje boravka?

 

Produženje privremenog boravka i radne dozvole prema trenutnim propisima mora da se inicira najkasnije 30 dana pre isteka, a nakon izmena će isto moći da se pokrene do datuma isteka.

Možda i najvažniji podatak se odnosi na izmenu u pogledu vremenskog perioda na koji se dozvola izdaje. Tako bi trebalo da umesto dosadašnje jedne godine, pod određenim uslovima, privremeni boravak i radna dozvola mogu odmah da se izdaju na period od tri godine.

 

Kombinacija osnova- konačno moguća

 

Najavljene izmene rešavaju dilemu da li stranci kojima je privremeni boravak u Srbiji odobren po nekom od osnova koji nije zapošljavanje (na primer po osnovu spajanja porodice) mogu da rade u Republici Srbiji. Kada navedene izmene budu usvojene, ovo pitanje se više neće postavljati jer je pozitivan odgovor sada deo novih propisa.

 

Stalno nastanjenje stranca nakon 3 godine

 

Kada je reč o stalnom nastanjenju na teritoriji Republike Srbije, period boravka stranca koji se zahteva kao prethodni uslov, skraćen je sa dosadašnjih 5 godina na 3 godine. Osim toga se novim izmenama strancima sa stalnim nastanjenjem daje mogućnost slobodnog zapošljavanja, odnosno dolazi do ukidanja obaveze za pribavljanje lične radne dozvole.

 

D-viza = boravišna i radna dozvola 180 dana

 

Strancima kojima je za ulazak i rad u Republici Srbiji potrebna D-viza, ista će poslužiti kao osnov boravka i rada u periodu trajanja vize. Dakle stranci sa D-vizom neće morati po dolasku da pribavljaju kao prvi korak boravišnu i radnu dozvolu. Na kraju, najavljena je i mogućnost elektronskog izdavanja D-vize.

 

Za sva dodatna pitanja moguće je upiti putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar