Follow us
  >  Aneta Stanković Opsenica
Stevan Rakić

Aneta Stanković Opsenica

Advokat

Jezici:Srpski, Engleski
Stručne oblasti:Radno pravo, Parnični postupci, Upravno pravo, Imovinsko pravo

Oblasti prakse:

Biografija:

Advokat Aneta Stankovic Opsenica je studirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a postdiplomske maste studije je završila je na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu u oblasti radnog i socijalnog prava. Aneta ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u pružanju pravne podrške klijentima u oblastima socijalnog i radnog prava i prava osiguranja. Pored advokature radila je u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kao samostalni stručni saradnik, i u drugim državnim institucijama kao saradnik za opšte pravne poslove.

Aneta redovno pruža podršku klijentima o svim pitanjima vezanim za ostvarivanje socijalnih prava, prava koja proističu iz ugovorenih osiguranja i koja se tiču zaštite prava pacijenata.

Takođe, Aneta ima bogato iskustvo u oblasti upravnog i imovinskog prava.