Follow us
  >  Dr Luka Breneselović, LL.M.

Dr Luka Breneselović, LL.M.

Of counsel

Jezici:Engleski, Nemački, Srpski, Ruski
Stručne oblasti:Zastupanje u sudskim postupcima, Postupci pred inspekcijskim i drugim organima uprave, Sudsko osporavanje odluka organa uprave, Sastav revizije i drugih vanrednih pravnih lekova, Ustavne žalbe, Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Oblasti prakse:

Biografija:

Dr Luka Breneselović višegodišnji je član pravnog tima naše kancelarije.

Pavne studije završio je u Beogradu, poslediplomska usavršavanja u Nemačkoj (doktor prava, Pravni fakultet u Minhenu). Autor je većeg broja pravnih analiza i članaka iz oblasti procesnog prava i pravne zaštite osnovnih prava građana.

 

U našoj kancelariji angažovao se do 2023. godine kao advokat, u koje vreme je, između ostalog, sistematizovao i razvio usluge u oblasti zaštite ugroženih prava i interesa stranaka u postupcima pred Ustavnim sudom.

 

Od oktobra 2023. gdine kolega Breneselović radi kao habilitand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Augsburgu. U našoj kancelariji angažuje se sada po potrebi i u dogovoru sa klijentima kao konsultant-eskspert u predmetima sa elementom inostranosti i u fazi pripreme vanrednih pravnih pavnih lekova (of counsel).

 

Kolega Breneselović za potrebe kancelarije prati razvoj zakonodavstva u Crnoj Gori, gde naša kancelarija pruža usluge pravne pomoći i zastupanja na osnovu bilateralnog sporazuma između Srbije i Crne Gore.