Follow us
  >  Dr Luka Breneselović, LL.M.

Dr Luka Breneselović, LL.M.

Advokat

Jezici:Engleski, Nemački, Srpski, Ruski
Stručne oblasti:Zastupanje u sudskim postupcima, Postupci pred inspekcijskim i drugim organima uprave, Sudsko osporavanje odluka organa uprave, Sastav revizije i drugih vanrednih pravnih lekova, Ustavne žalbe, Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Oblasti prakse:

Biografija:

Advokat Luka Breneselović saradnik je naše kancelarije od 2021. godine. Završio je Pravni fakultet u Beogradu, doktor je prava Minhenskog univerziteta (LMU), član Advokatske komore Beograda.

  • Vaš je sagovornik za analizu Vaše lične ili poslovne pravne situacije i izradu kompleksnih pravnih mišljenja, pravilnika i ugovora.
  • Pružiće Vam, kao poslodavcu ili zaposlenom, pouzdanu analizu pravnih pitanja koja se pojavljuju na radu ili u vezi sa radom.
  • Ispitaće za Vas dozovljenost klauzula u paketu osiguranja, Vašem ugovoru sa bankom, i zastupaće Vaša prava i interese kada se žalite na kvalitet ili redovnost naručenih usluga (putni aranžmani, kablovski operateri, prava potrošača kod kupoprodaje).
  • Sa uspehom se više godina bavi predmetima sa elementom inostranosti (deca različitih državljana, ugovori sa stranim državljanima, nasleđivanje u inostranom kontekstu, štetni događaji u inostranstvu).
  • Vaš je prvi izbor za ishodovanja u upravnom postupku, tužbe i prigovore kada ste nezadovoljni radom organa uprave, obrazlaganje revizijskih zahteva, pripremu drugih vanrednih pravnih lekova i ustavnih žalbi.
  • Angažuje se kao pravni član tima u pregovorima o poravnanju i na drugim poslovnim sastancima; Založiće se za Vaše interese na način koji razumeju strani klijenti.

Autor je više stručnih radova (Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Izbor sudske prakse itd.) i objavljuje redovne analize razvoja zakonodavstva u Srbiji i Crnoj Gori u uglednim inostranim publikacijama.