Follow us
  >  Radoš Šimić
Radoš Šimić

Radoš Šimić

Advokat

Stručne oblasti: građansko pravo, imovinsko pravo (eksproprijacija), privredno pravo, radno pravo, naknade štete

Oblasti prakse:

Radoš Šimić

Biografija:

 

Advokat Radoš Šimić deo je tima naše kancelarije od 2022. godine.

 

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obavljene dvogodišnje pripravničke vežbe u renomiranoj advokatskoj kancelariji, polaže pravosudni i advokatski ispit.

 

U svojoj advokatskoj praksi bavi se građanskim pravom sa posebnim osvrtom na postupke rešavanja imovinsko-pravnih pitanja i postupak eksproprijacije, privrednim pravom, radnopravnim sporovima i svim vidovima naknade štete.

 

Svakodnevno zastupa klijente na srpskom i engleskom jeziku, a služi se i francuskim jezikom.