Follow us
  >  Valentina Stanković (Momčilović)

Valentina Stanković (Momčilović)

Advokat i osnivač

Jezici:Engleski, Nemački Srpski
Stručne oblasti:Privredno pravo, Start up, Ugovorno pravo, Arbitraža, Porodično pravo i prava dece, Pravo stranaca

Oblasti prakse:

Biografija:

Advokat Valentina Stanković (Momčilović) je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije završila je Pravnom fakultetu na Albert-Ludvigs-Universität Freiburg u Nemačkoj iz oblasti međunarodnog građanskog procesnog prava i međunarodne arbitraže. Na master studijama bila je stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD).

Master studije je takođe završila i u Srbiji na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom je momentalno doktorand.

Advokaturom se bavi od 2014. godine, najpre kao advokatski pripravnik, a potom i kao samostalni advokat, sarađujući sa nekoliko domaćih i stranih advokatskih kancelarija. Član je Advokatske komore Beograda (AKB), Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)), Inicijative nemačkih arbitara pri Nemačkom institutu za arbitražu (DIS40) i drugih međunarodnih i domaćih stručnih udruženja. Upisana je u Registar medijatora pri Ministartvu pravde Republike Srbijete svojim znanjem i iskustvom pomaže klijentima u posredovanju u pravnim sporovima u ulozi medijatora, odnosno zastupa klijente u postupcima medijacije u cilju pronalaska rešenja.

Pretežno se bavi privrednim pravom kao i pravom stranaca, zastupajući klijente u kompleksnim sporovima pred domaćim sudovima i institucijama i međunarodnim organima.