Follow us
  >  Vesti   >  Dostupno osnivanje, promene i brisanje preduzetnika elektrosnkim putem

Dostupno osnivanje, promene i brisanje preduzetnika elektrosnkim putem

Dostupno osnivanje, promene i brisanje preduzetnika elektrosnkim putem

Sajt Agencije za privredne registre (dalje: APR) nedavno je omogućio prošireni spektar usluga registracije za prijave koje se podnose elektrosnkim putem. Portal eRegistracija nudi inovativan postupak za elektronsko podnošenje svih vrsta prijava za preduzetnika, pa se tako bože podneti prijava osnivanja preduzetnika, ali od skoro i prijava svih promena podataka, a čak i zahtev za brisanja preduzetnika iz registra. Ova novina značajno unapređuje dosadašnji proces, budući da je do sada elektronsko osnivanje preduzetnika bilo jedino izvodljivo u digitalnom formatu, dok su sve izmene i brisanje zahtevali tradicionalni papirni pristup.

 

Ko može da koristi eRegistraciju?

 

Svako lice može da koristi usluge portala eRegistracija, ali je potrebno da poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje, a besplatno preuzimanje ove aplikacije dostupno je na sajtu APR-a. Naknada za elektronsku registraciju može se jednostavno izvršiti putem platnih kartica (Visa, MasterCard ili DinaCard). Kada su u pitanju stranci koji žele da posluju u formi preduzetnika, osnivanje mogu da povere punomoćniku koji ima elektronski sertifikat ili da prvo pribave sertifikat, a potom sami da podnesu zahtev.

 

Ako se uz elektronsku prijavu prilaže i dokument (saglasnost, uverenje, potvrda, dozvola…), a koji je izvorno nastao u papirnoj formi, isti treba da bude u formi elektronskog dokumenta. Konvertovanje u formu elektronskog dokumenta, može da uradi advokat, uz uslov da je advokat istovremeno i podnosilac same prijave, ili notar, koji svojim elektronskim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom.

 

Da li je obavezna elektronska forma za registraciju promene ili brisanje?

 

U ovom momentu je moguće promene i brisanje registrovati elektronskim putem, ali i na stari način u papirnoj formi predajom na šalteru APR-a ili slanjem poštom potrebne dokumentacije.

 

Ovaj novi digitalizovani postupak obezbeđuje preduzetnicima praktičnu alternativu tradicionalnom pristupu, pružajući moderno rešenje za sve postupke registracije u Registru privrednih subjekata. Elektronsko podnošenje omogućava efikasan, brz i siguran proces, čineći ga sveobuhvatnim sredstvom za vođenje evidencije i upravljanje poslovnim promenama.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa osnivanjem, izmenama ili brisanjem preduzetnika moguće je uputiti našem advokatskom timu putem kontakt forme ili na e-mail adresu: office@mlaw.rs

 

Osnivanje promene i brisanje preduzetnika

 

 

Postavite Komentar