Follow us
  >  Državna pomoć

Državna pomoć

Državna pomoć

Državna pomoć

 

Advokati iz naše kancelarije su prepoznali tendenciju da se sve veći broj privrednih subjekata suočava sa izazovima koji se odnose na zaštitu konkurencije u različitim pravnim sistemima i poseban fokus stavili na pravo zaštite konkurencije, a sa tim u vezi i na propise relevantne za državnu pomoć.

 ć

Naš advokatski tim pruža između ostalog savetodavne pravne usluge koje se odnose na:

  • koncentracije, vertikalne i horizontalne sporazumime,
  • državnu pomoći (sticanje, mogući razlozi za povraćaj i dr. pitanja),
  • proveru usaglašenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije,
  • obuku zaposlenih,
  • upravne postupke i sporove,
  • javne nabavke,
  • zastupanje pred domaćim i stranim nadležnim organima,
  • sprovođenje analize radi utvrđivanja usaglašenosti sa propisima o državnoj pomoći.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs