Follow us
  >  German Desk

German Desk

Advokatska kancelarija Momčilović je oformila svoj German Desk koji čine saradnici koji su stekli posebna znanja i veštine prilikom zastupanja klijenata sa nemačkog govornog područja. Znanje jezika i poznavanje kulture su preduslovi za uspešno poslovanje na međunarodnom nivou.

U svom radu sa ciljem efikasnog ostvarivanja interesa naših klijenata svakodnevno sarađujemo sa advokatskim kancelarijama iz Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Međunarodna saradnja

Događaji, učešća, članstva i vesti