Follow us
  >  Vesti   >  Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

Skupština Republike Srbije je dana 16. juna 2021. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada. Promene i noviteti se u najvećoj meri odnose na ona lica kojima je do penzije ostalo do pet, odnosno do dve godine, jer su nakon prihvatanja socijalnog programa 2014. usledile izmene Zakona i od 2015. uvedena je prevremena starosna penzija.

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 75/14), koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine, a počeo da se primenjuje od 1. januara 2015. godine, podignuta je starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju za oba pola (65 godina starosti za muškarce, odnosno postepeno podizanje starosne granice za žene na 65 godina) i uvedena je prevremena starosna penzija, kao i trajno umanjenje prilikom obračuna prevremene starosne penzije, takozvani „penaliˮ. Usvajanjem ovih izmena nastavljen je proces normativnog uređenja oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

 

Sledi spisak najvažnijih izmena:

 

  • Utvrđivanje visine prevremene penzije osiguranicima koji su pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, broj 75/14), u skladu sa a Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu, odnosno korisnici novčane naknade;

 

  • Precizirane su odredbe koje se odnose na slučaj kada osiguranik poljoprivrednik obavlja ugovorene poslove; utvrđivanje vanbračne zajednice; osiguranike samostalnih delatnosti takozvane „frilensereˮ; razlike do najnižeg iznosa penzije za korisnike penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju; pravo Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: „Fond“) da zahteva naknadu pričinjene štete i od lica koje je prouzrokovalo potrebu za pomoći i negom drugog lica;

 

  • Dovođenje svih korisnika porodične penzije u ravnopravni položaj tako što se porodična penzija posle smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti;

 

  • Preciziranje načina obračuna visine starosne penzije za osiguranike iz člana 42. Zakona;

 

  • Rešen je problem koji se javlja sa isplaćenim iznosom penzije nakon smrti korisnika, u vezi sa poveriocima koji odbijaju da postupe po zahtevu Fonda za povraćaj iznosa obustave koji je uplaćen poveriocu nakon smrti korisnika prava;

 

  • Dodatno su uređeni uslovi za isplatu naknade pogrebnih troškova;

 

  • Izmene koje se odnose na postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika koji Fondu omogućava da po službenoj dužnosti sačini prijavu na osiguranje, nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave može podneti.

 

 

Sva pitanja u vezi sa propisima koji regulišu oblast penzijskog i invalidskog osiguranja možete uputiti našem advokatskom timu na E-Mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar