Follow us
  >  Vesti   >  Kakve novine donosi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije?

Kakve novine donosi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije?

 

U aprilu ove godine je Narodna skupština Republike Srbije donela set novih zakona koji regulišu oblast rudarstva i energetike, a među kojima se nalazi i novi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (u daljem tekstu „Zakon“), koji je stupio na snagu 30. aprila 2021. godine. Osim ovog Zakona, poslanici Narodne skupštine su takođe usvojili i novi Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, ali i izmene i dopune dva postojeća zakona: Zakona o energetici i Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

 

Primarni cilj novih propisa je efikasno korišćenje energije i unapređenje energetske efikasnosti radi ostvarivanja uštede energije i sigurnosti njenog snabdevanja, smanjenja uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene, povećanju konkurentnosti privrede i poboljšanju uslova za ekonomski razvoj.

 

 

Šta novi Zakon predviđa?

 

 

  • Osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, umesto dosadašnjeg Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti. (Uprava će početi sa radom najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu Zakona, a plan je da se ista oformi tokom juna ove godine);
  • Više oblika finansiranja i podsticajnih mera (subvencija) za poboljšanje energetske efikasnosti. Subvencije će moći da koriste čak i domaćinstva, na primer za ugradnju efikasnih kotlova na biomasu i kotlova na gas, izolacionih sistema i stolarije. Učešće građana u ovim radnjama će iznositi 50%, dok će preostali iznos finansirati Vlada Republike Srbije i jedinice lokalne samouprave, svaka sa po 25% posto.

 

 

Ovim Zakonom Srbija se usklađuje sa novim direktivama EU u ovoj oblasti, što takođe podrazumeva i uvođenje regulative za eko-dizajn, radi regulisanja propisa obaveznog označavanja uređaja za domaćinstvo koji mogu da se nađu na tržištu, kao i regulative za visokoefikasnu kogeneraciju.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa propisima koji regulišu oblast rudarstva i energetike možete uputiti našem advokatskom timu na E-Mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar