Follow us
  >    >  Međunarodne saradnja

Međunarodne saradnja

Advokatska kancelarija Momčilović Stanković je član međunarodnih pravnih asocijacija i svakodnevno sarađuje sa advokatskim kancelarijama van granica naše zemlje zastupajući klijente u sporovima sa međunarodnim elementom i radi ostvarivanja želja i zahteva klijenata na međunarodnom nivou.

Uspostavili smo stalnu advokatsku saradnju sa advokatskim kancelarijama iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Hrvatske i iz mnogih drugih zemalja. Na taj način pružamo klijentima sveobuhvatnu pravnu uslugu.

Posebno oformljen tim pravnika za klijente sa nemačkog govornog područja

Međunarodne aktuelnosti

Događaji, učešća, članstva i vesti