Follow us
  >    >  Nasledno pravo

Nasledno pravo

Nasledno pravo advokatNasledno pravo

 

Nasledno pravo predstavlja oblast prava koja uređuje nasleđivanje, odnosno prelaz imovine nakon smrti sa jednog lica, na druga lica, koju su njegovi naslednici. Ova oblast je regulisana Zakonom o nasleđivanju i drugim propisima.

 

 

Osnov nasleđivanja može biti sam zakon, a u slučaju postojanja testamenta, nasleđivaće se prema odredbama testamenta, s tim što se nasledni ne može lišiti nužnog naslednog dela.

Advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković savetuju i zastupaju klijente u oblasti naslednog prava kada je u pitanju:

 • Sastavljanje testamenta
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o raspodeli imovine za života
 • Pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku
 • Zastupanje u postupku za osporavanje ili poništavanje testamenta
 • Zastupanje u postupku za osporavanje ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Postupak za izlučivanje stvari iz zaostavštine
 • Pokretanje i vođenje ostavinskog spora
 • Sprovođenje ostavinskog postupka nad zaostavštinom u inostranstvu
 • Ugovor o ustupanju imovine
 • Nužni nasledni deo
 • Legat i dr.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs