Follow us
  >    >  Pravo intelektualne svojine

Pravo intelektualne svojine

Advokatska kancelarija Momčilović Stanković nudi klijentima širok spektar usluga u vezi sa zaštitom intelektualne svojine. Advokatski tim naše kancelarije za svoje klijente nakon sprovedene analize teži da razvije individualno najbolju strategiju izgradnje i zaštite brenda u skladu sa potrebama klijenta.

Kreativnost prepuštamo klijentima, a naš pravni stručni tim je tu da preuzme brigu o svim pravnim pitanjima i aspektima izgradnje i zaštite brenda.

 

Najčešće advokatske usluge u ovoj oblasti se odnose na:

 • Registraciju žiga u nacionalnim i međunarodnim okvirima;
 • Zaštitu brenda;
 • Zaštitu industrijskog dizajna;
 • Zaštitu autorskih prava (na internetu), kao i na zaštitu internet domena;
 • Deponovanje autorskog dela;
 • Zaštitu patenata;
 • Nelojalnu konkurenciju (vansudska i sudska zaštita);
 • Zaštitu poverljivosti i zaštitu poslovne tajne.

 

Kad je reč o ugovorima, posebnu pažnju naši pravnici posvećuju sledećim:

 • IP transfer ugovorima (ugovorima o prenosu prava intelektualne svojine);
 • Autorskim ugovorima;
 • Ugovorima o licenci žiga;
 • Ugovorima o licenci patenta;
 • Ugovorima o saradnji u oblasti istraživanja i razvoja;
 • Ugovorima o sponzorstvu i
 • Ugovorima o reklamiranju.

Naši advokati zastupaju klijente pred Zavodom za intelektualnu svojinu, Upravom carineKomisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, ali i pred nadležnim inspekcijskim organima.

Ništa manje pažnje naš stručni tim ne posvećuje ni sudskim sporovima za zaštitu intelektualne svojine, kao što su sporovi oko autorskih prava ili sporovi zbog neovlašćene upotrebe brenda, koji se neretko rešavaju i u arbitražnim postupcima.

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs