Follow us
  >    >  Pravo na nepokretnostima

Pravo na nepokretnostima

Pravo na nepokretnostimaPravo na nepokretnostima

Tim advokatske kancelarije Momčilović zastupa i savetuje klijente u svim pitanjima vezanim za nekretnine. Naše klijente čine investitori, vlasnici i sva druga pravna ili fizička lica kojima je potrebna pomoć́ u vezi sa imovinskim pitanjima. Poseban fokus stavljamo u pogledu pružanja pravne pomoćni strancima i stranim kompanijama prilikom sticanja svojine ili državine nad nepokretnosti i Srbiji.

 

 

Naše usluge obuhvataju pružanje pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

  • pravno savetovanje u vezi sa pravom na nepokretnostima u Republici Srbiji,
  • kupovina i prodaja svih vrsta nekretnina (provera dokumentacije, vlasnika, prodavca, kupca i dr.),
  • sastavljanje ugovora o zakupu za zakupodavce i zakupce i učestvovanje u pregovorima,
  • upravljanje nepokretnostima;
  • projektno finansiranje;
  • gotovinski poslovi sa nekretninama i usluge u vezi sa depozitima;
  • hipoteke i  otkup nekretnina opterećenih hipotekom u postupku namirenja potraživanja hipotekarnog poverioca;
  • priprema ugovora o građenju uključujući ugovore zasnovane na FIDIC-u;
  • sporovi u vezi sa nepokretnostima;
  • pravni due diligence.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs