Follow us
  >    >  Pravo zaštite konkurencije

Pravo zaštite konkurencije

 

Pravo zaštite konkurencije spada uz privredno pravo u nezaobilazne propise koji su od krucijalnog značaja za kompanije na tržištu i zato ovoj oblasti naši advokati posvećuju posebnu pažnju kontinuiranim radom i usavršavanjem.

Baš svaka kompanija može biti izložena regulatornim rizicima u vezi sa zaštitom konkurencije ili, na primer, nezakonitim vršenjem tržišnog uticaja od strane dominantnog igrača na tržištu.

Komisija za zaštitu konkurencije i regulatorni organi za zaštitu konkurencije su ovlašćeni da sprovode istraživačke poteze, te mogu da pristupe poslovnim prostorijama privrednih društava, njihovima računarima i telefonima, kao i da presretnu svaku poslovnu korespondenciju i ozbiljno utiču na svakodnevne poslovne operacije tokom istrage.

Istrage mogu imati ozbiljne posledice, kao što je izricanje visokih novčanih kazni, čak i krivičnih sankcija, narušavanje poslovnog ugleda i naknadu štete. Važno je imati u vidu da pojava nove kompanije na tržištu može zahtevati neki vid zaštite od eksploatacionih, odnosno, ekskluzivnih tržišta na kojima su velike kompanije od uticaja ili drugi akteri na tržištu, koji sarađuju na osnovu nezakonitog kartelnog ugovora u cilju uklanjanja nove kompanije sa tržišta.

Advokati kancelarije Momčilović Stanković pružaju svojim klijentima pravnu usluge kada je u pitanju u strukturiranje poslovnih transakcija usaglašenih sa antimonopolskim regulativima, ali i stručnu pravnu pomoć kompanijama protiv kojih je pokrenut postupak za zaštitu konkurencije.

Neke od usluga koje pružamo klijentima su:

  • Savetovanje prilikom sprovođenja poslovnih aktivnosti;
  • Izrada dokumentacije i sprovođenje postupka izuzeća restriktivnih sporazuma od zabrane;
  • Izrada dokumentacije i sprovođenje postupka odobrenja koncentracije;
  • Zastupanje u postupcima u vezi sa povredama konkurencije;
  • Analiza ugovora i drugih dokumenata s aspekta zaštite konkurencije;
  • Zastupanje klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs