Follow us
  >    >  Pravo zaštite ličnih podataka

Pravo zaštite ličnih podataka

Zaštita podataka o ličnosti

Pravo zaštite ličnih podataka

Možda jedna od najnovijih i najbrže razvijajući oblasti prava jeste pravo zaštite podataka o ličnosti. U skladu sa tendencijama advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković se u kontinuitetu usavršavaju u ovoj oblasti kako bi svojim klijentima pružili celokupnu i kompetentnu pravnu uslugu u skladu sa poslovima i potrebama klijenata.

 

Svakodnevno klijente savetujemo po pitanjima:

  • ko je lice za zaštitu podataka o ličnosti i koje kompanije su u obavezi po Zakonu da imenuju ovo lice,
  • kada je neophodno imenovati predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji,
  • usklađivanja poslovanja sa ZZPL i GDPR,
  • sprovođenje obuka za zaposlene u vezi sa ovom temom,
  • primene ZZPL i GDPR,
  • svim drugim dilemama vezanim za važeće propise koji se odnose na lične podatke i njihovu zaštitu.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs