Follow us
  >    >  Privredno pravo

Privredno pravo

 

Privredno pravo samo po sebi nije fiksna oblast. Naprotiv, izraz privredno pravo objedinjuje sve pravne norme koje su relevantne u oblasti poslovanja. Mnoge kompanije se obraćaju advokatskim kancelarijama radi dobijanja odgovora na brojna pitanja o korporativnom pravu, pravu privrednih društava, stečajnom pravu ili drugim poslovnim pravnim temama, upravo zbog njihove sveobuhvatnosti, kompleksnosti, ali i bitnosti.

 

Pitanja iz široke oblasti privrednog prava nisu relevantna samo za već etablirane kompanije, jer su rani saveti o privrednom pravu vredni i za početnike ili start up kompanije. Pre koraka osnivanja kompanije, osnivačima se preporučuje da prikupe što veći broj informacija od značaja za buduću kompaniju, kako bi izgradili dobar temelj za buduće poslovanje.

 

Advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković sarađujući sa klijentima, budućim osnivačima, teže da konstruišu adekvatnu pravnu formu kompanije, način upravljanja kompanijom, kao i da urede pravnu zaštitu vrednosti kompanije (brend, imovina, ulozi, investicije…) na način koji je najoptimalniji za vlasnike formu kompanije. Naš advokatski tim za privredno pravo pruža klijentima savete o svim pitanjima u vezi sa korporativnim upravljanjem, investicijama i transakcijama kompanije, radi efikasnog poslovanja. Usluge koje nudimo su rezultat temeljnog razumevanja specifične poslovne situacije naših klijenata, njihovih ciljeva i sveukupnih tržišnih uslova, prilagođavajući naše pravne savete komercijalnim ciljevima klijenata.

 

Najčešće pravne usluge u ovoj oblasti se odnose na pitanja:

 

  • Osnivanje i usklađivanje sa novim privrednim propisima;
  • Korporativno upravljanje;
  • E-Trgovina;
  • Joint Venture;
  • Private Equity;
  • Korporativna restrukturiranja i statusne promene (M&A);
  • Promene pravne forme;
  • Pravni Due Diligence izveštaji;
  • Komercijalne transakcije;
  • Privredni sporovi i dr.

 

 

Komercijalni cilj naših klijenta je naša vodilja u zastupanju i pružanju pravnih saveta kompanijama. Advokati specijalizovani za privredno pravo će Vam rado odgovoriti na sva pitanja u vezi sa poslovanjem Vaše kompanije, a možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili na email: office@mlaw.rs