Follow us
  >    >  Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo

 

Advokatska kancelarija Momčilović posebnu pažnju posvećuje stalnom usavršavanju u radnom pravu. Svakodnevno pružamo prave usluge i zastupamo domaće i inostrane klijente u oblasti radnog prava i upravljanja ljudskim resursima.

 

 

 

Neke od usluga koje pruža naša kancelarija iz ove oblasti su:

  • Radne dozvole i zapošljavanje stranaca
  • Izrada i usaglašavanje sa važećim propisima svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca (tu spadaju pravilnici, rešenja, odluke i drugi akti poslodavca kojima se uređuje radno-pravna oblast)
  • Izrada i savetovanje prilikom izrade ugovora o radu (aneksa ugovora o radu), ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, menadžerskog ugovora i dr.
  • Savetovanje u oblasti ostvarivanja i zaštite prava posebno osetljivih grupa (trudnica i porodilja)
  • Savetovanje u vezi sa disciplinskim postupkom pred poslodavcem i izrada svih propratnih akata
  • Zastupanje u radno-pravnim sporovima, kao i zastupanje u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova
  • Sve vrste pravnih saveta u oblasti radno-pravnih odnosa

Radno pravo

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs