Follow us
  >    >  Start up

 

Startup

 

Advokatska kancelarija Momčilović Stanković svojim klijentima pruža sveobuhvatne pravne savete o svim preduzetničkim pitanjima i prati start up kompanije kroz četiri faze: od osnivanja i razvoja kompanije do uspešnog finansiranja, preko prepreka korporativnog upravljanja i strukturiranja do moguće prodaje ili spajanje sa drugim kompanijama.

 

Ne ograničavajući se na sledeću listu, navodimo niz najčešćih pitanja, zahteva i pravnih usluga za kojima se javlja potreba kod start up i „early stage” kompanija:

 

  • Osnivanje kompanije: saveti o izboru prave forme kompanije, sastavljanju statuta, osnivačkih akata, ugovora, opštih uslova poslovanja…
  • Zaposleni: regulisanje radnopravne dokumentacije, tumačenje i primena propisa koji uređuju oblast radnog prava (npr. sastavljanje ugovora o upravljanju, ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, komercijalnih ugovora sa eksternim saradnicima i partnerima…)
  • Zaštita brenda (intelektualne svojine): sastavljanje ugovora o licenci; saveti i zastupanje u vezi sa zaštitom žiga, kao i u vezi sa propisima koji se tiču autorskog prava (zaštita žigova, patenata, IP, know-how…), kao i savetovanje u oblasti zaštite konkurencije i antimonopolskom pravu
  • Zaštita ličnih podataka: saveti o usklađenosti zaštite ličnih podataka, efikasna politika privatnosti i GDPR
  • IT pravo: zaštita softvera kroz odgovarajuće IT ugovore i podršku za IT projekte, ugovori o licenci za softver…
  • Modeli finansiranja: saveti o finansiranju start up preduzeća i pronalaženju odgovarajućeg modela finansiranja i saveti o potrazi za investitorima
  • Imovina kompanije: savetovanje i sprovođenje u delo željene raspodele udela i akcija

 

Osim ovih, mnoga druga pitanja su od izuzetnog značaja za uspešan biznis. Osim osnovnih zakona (Zakon o privrednim društvima, Zakon o radu, Zakon o žigovima…) vođenje kompanije obuhvata poznavanje velikog broja zakonskih i podzakonskih propisa. Advokati iz naše advokatske kancelarije svojim iskustvom i specijalizacijom klijentima svakodnevno pružaju pravne savete i advokatske usluge u vezi sa željenim korporativnim promenama na inovativan, moderan i za klijenta najefikasniji način.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs