Follow us
  >    >  Upravno pravo

Upravno pravo

Upravno pravoUpravno pravo

Upravni postupci su nezaobilazna tačka dodira svakog pojedinca sa radom državnih organa. Neretko iz na prvi pogled jednostavnog postupka, za fizičko ili pravo lice može da nastane problematična situacija zbog prosuta, nedostataka informacija ili neažurnog postupanja organa. U našoj advokatskoj kancelariji advokati se bave upravnim postupcima i upravnim sporovima na dnevnom nivou.

 

Pravne usluge iz upravnog prava bi se mogle grupisati u sledeće celine:

  • Pokretanje i zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka (na primer pri osnivanju firmi ili u postupku otpusta iz državljanstva),
  • Pokretanje i zastupanje u upravnim sporovima,
  • Zastupanje u situacijama „ćutanja uprave“.

 

Naši advokati klijente redovno zastupaju pred Agencijom za privredne registre, Zavodom za intelektualnu svojinu, Ministarstvom unutrašnjih poslova, ALIMS-om i mnogim drugim organima uprave.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs