Follow us
  >    >  Farmaceutsko pravo i medicinsko pravo

Farmaceutsko pravo i medicinsko pravo

Farmaceutsko pravo i medicinsko pravo

Posebnu pažnju je naš tim posvetio oblasti farmaceutskog prava, medicinskog prava i prava pacijenata. Naše usluge u ovim sektorima se najčešće odnose na:

  • Zastupanje medicinskih ustanova i apoteka u svim vrstana postupaka;
  • Osnivanje medicinskih ustanova, klinika, privatnih zdravstvenih institucija, ali i kozmetičkih i sličnih objekata i pribavljanje dozvola za rad;
  • Savetovanje i sastavljanje ugovora koji se odnose na nabavke medicinskih sredstava, lekova i aparata, med. tehnike i med. uređaja;
  • Savetovanje i sastavljanje radnopravne dokumentacije – menadžment u medicini i farmaciji;
  • Zastupanje u postupcima radi ostvarenja prava iz ugovorenog osiguranja (pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na osiguranje života, pravo na osiguranje na lečenje u inostranstvu, pravo na osiguranje od nezgode i dr.);
  • Zastupanje pred Agencijom za lekove i medicinska sredstva i pred Ministarstvom zdravlja;
  • Savetovanje i pravna analiza usklađenosti poslovanja sa zakonom.

Kontakt e-mail za pitanja koja se odnose na ovaj sektor: office@mlaw.rs