Follow us
  >  Vesti   >  Krštenica Srpske pravoslavne crkve kao dokaz srpskog porekla
krštenica

Krštenica Srpske pravoslavne crkve kao dokaz srpskog porekla

Krštenica Srpske pravoslavne crkve

Dodela privremenog boravka strancima u Srbiji definisana je Zakonom o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018 i 31/2019), dok su izuzetni slučajevi regulisani Uredbom o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka („Sl. glasnik RS“, br. 13/2020 i 69/2022- dalje: „Uredba“).

Vlada Srbije proširila je kriterijume za dodelu privremenog boravka strancima u julu ove godine novim članovima Uredbe. Najznačajnija novina se ogleda u tome da se od sada privremeni boravak može dodeliti i strancima koji imaju dokazano takozvano „srpsko poreklo“.

 

Šta se podrazumeva pod „srpskim poreklom“

 

„Srpskim poreklom“ podnosioca zahteva za privremeni boravak u Srbiji smatra se:

  • krvno ili adoptivno srodstvo sa pretkom u pravoj liniji koji je državljanin Republike Srbije ili državljanin država prethodnica Republike Srbije, odnosno država čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, odnosno
  • lice koje se izjašnjava ili se izjašnjavao kao Srbin

 

Mimo navedenih novina, do sada je Uredbom definisano da se privremeni boravak, bez osnova za sticanje, dodeljuje i sledećim kategorijama stranaca:

  • strancima koji su u Srbiji osnovali privredno društvo kome je prepoznata ili potvrđena inovaciona delatnost od strane registrovanog naučno tehnološkog parka (start up, odnosno start up preduzeća koja se bave inovacijama),
  • strancima koji vrše ulaganje u već registrovano privredno društvo u Srbiji, odnosno u delatnost tog društva ulaganjem u osnovna materijalna i nematerijalna sredstva ( investitori), i
  • strancima koji poseduju rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od strane nadležnog organa Republike Srbije (talenti).

 

Dokazivanje „srpskog porekla“

 

Da bi se „srpsko poreklo“ dokazalo može se koristiti odgovarajuća domaća ili strana isprava, ali čak i krštenica Srpske pravoslavne crkve koju je izdala eparhija ili parohija crkve iz koje se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva, odnosno njegovog pretka.

 

Potrebna dokumentacija osim dokaza o „srpskom poreklu“

 

Za dodelu privremenog boravka bez osnova prilaže se potvrda o posedovanju novčanih sredstava u iznosu od 50.000 evra, na računu banke koja je registrovana u Srbiji, kao i rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave u Srbiji.

Ono što je novo jeste da se za takav boravak prilaže i ugovor o radu, delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Srbiji, zatim izvod o registraciji pravnog lica u periodu prethodnog privremenog boravka.

Pored toga može da se prilaži i uverenje o sticanju nepokretnosti na teritoriji Srbije, potvrda o primanjima u inostranstvu, odnosno uverenje o korišćenju prava na penziju koja je ostvarena u inostranstvu.

 

Produženje privremenog boravka

 

Kako je regulisano prethodnom uredbom, prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka stranaca, koji je dodeljen bez osnova za njegovo dobijanje, dodeljuje se i jedan od sledećih dokumenata:

  • dokaz da je sa jednim ili više državljana Srbije zasnovao radni odnos koji je duži od perioda na koji se traži produženje privremenog boravka, da je u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka privredno društvo koje je osnovao za inovacionu delatnost ostvarilo poslovni prihod u minimalnom iznosu od 1.000.000 dinara, kao i dokaz naučno-tehnološkog parka da se stranac i dalje aktivno bavi inovacijama,
  • dokaz o uplati novčanog uloga u osnovni kapital već registrovanog privrednog društva u iznosu od minimum 5.000 evra,
  • Ugovor o radu, delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državljanina, koji je sklopljen u periodu prethodno odobrenog privremenog boravka.

 

Ova vrsta privremenog boravka stranim državljanima odobrava se na rok od godinu dana.

 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa privremenim boravakom i pravom stranaca možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar