Follow us
  >  Aneta Stanković Opsenica LL.M.

Članovi tima

Aneta Stanković Opsenica

Aneta Stanković Opsenica LL.M.

Advokat

aneta.stankovic@mlaw.rs

Jezici: srpski, engleski

Stručne oblasti:

  • Radno pravo
  • Parnični postupci
  • Upravno pravo
  • Imovinsko pravo

Biografija:

Advokat Aneta Stankovic Opsenica je studirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a postdiplomske maste studije je završila je na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu u oblasti radnog i socijalnog prava. Aneta ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u pružanju pravne podrške klijentima u oblastima socijalnog i radnog prava i prava osiguranja. Pored advokature radila je u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kao samostalni stručni saradnik, i u drugim državnim institucijama kao saradnik za opšte pravne poslove.

 

Aneta redovno pruža podršku klijentima o svim pitanjima vezanim za ostvarivanje socijalnih prava, prava koja proističu iz ugovorenih osiguranja i koja se tiču zaštite prava pacijenata.

 

Takođe, advokat Aneta Stankovic Opsenica ima bogato iskustvo u oblasti upravnog i imovinskog prava. Osim u advokatskoj kancelariji Momčilović u Beogradu, Aneta pruža pravnu pomoć i usluge i u Nišu.