Follow us
  >  Dr Luka Breneselović LL.M.
Stevan Rakić

Dr Luka Breneselović LL.M.

Of counsel

luka.breneselovic@mlaw.rs

Jezici: engleski, nemački, srpski, ruski

Stručne oblasti:

  • Savetovanje u predmetima sa međunarodnim elementom
  • Sastavljanje revizija i drugih vanrednih pravnih lekova
  • Međunarodno pravo
  • Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu
  • Ustavne žalbe
Dr Luka Breneselović, LL.M.

Biografija:

 

Dr Luka Breneselović višegodišnji je član pravnog tima naše kancelarije.

Pavne studije završio je u Beogradu, poslediplomska usavršavanja u Nemačkoj (doktor prava, Pravni fakultet u Minhenu). Autor je većeg broja pravnih analiza i članaka iz oblasti procesnog prava i pravne zaštite osnovnih prava građana.

 

U našoj kancelariji angažovao se do 2023. godine kao advokat, u koje vreme je, između ostalog, sistematizovao i razvio usluge u oblasti zaštite ugroženih prava i interesa stranaka u postupcima pred Ustavnim sudom.

 

Od oktobra 2023. gdine kolega Breneselović radi kao habilitand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Augsburgu. U našoj kancelariji angažuje se sada po potrebi i u dogovoru sa klijentima kao konsultant-eskspert u predmetima sa elementom inostranosti i u fazi pripreme vanrednih pravnih pavnih lekova (of counsel).

 

Kolega Breneselović za potrebe kancelarije prati razvoj zakonodavstva u Crnoj Gori, gde naša kancelarija pruža usluge pravne pomoći i zastupanja na osnovu bilateralnog sporazuma između Srbije i Crne Gore.

 

Ističe se od publikacija:

  1. Breneselović, Die Bindung der Staatsanwaltschaft an die höchstrichterliche Rechtsprechung, Frankfurt am Main 2013.
  2. Breneselović, O zaštiti osnovnih prava u Srbiji, Evropsko zakonodavstvo 12 (2013), pp. 335–360.
  3. Breneselović, Da li vlasnik objekta (radnje) može iz svojih prostorija udaljiti neželjene kupce, Glasnik Advokatske komore Vojvodine 75 (2021) 1, pp. 119–132.
  4. Breneselović, Stavljanje apostila i pravo na žalbu, Izbor sudske prakse 25 (2021) 12, pp. 20–24. (Članak je moguće preuzeti ovde: Breneselovic-Stavljanje apostila i pravo na žalbu)
  5. Breneselović, Poskupljenje aranžmana

Načelo jednakosti u praksi Ustavnog suda (u pripremi).