Follow us
  >  Dr Luka Breneselović LL.M.

Članovi tima

Luka Breneselović

Dr Luka Breneselović LL.M.

Advokat

luka.breneselovic@mlaw.rs

Jezici: engleski, nemački, srpski, ruski

Stručne oblasti:

 • Zastupanje u sudskim postupcima
 • Postupci pred inspekcijskim i drugim organima uprave
 • Sudsko osporavanje odluka organa uprave
 • Sastav revizije i drugih vanrednih pravnih lekova
 • Ustavne žalbe
 • Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu
Dr Luka Breneselović, LL.M.

Biografija:

 

Advokat Luka Breneselović saradnik je naše kancelarije od 2021. godine. Završio je Pravni fakultet u Beogradu, doktor je prava Minhenskog univerziteta (LMU), član Advokatske komore Beograda.

 • Vaš je sagovornik za analizu Vaše lične ili poslovne pravne situacije i izradu kompleksnih pravnih mišljenja, pravilnika i ugovora.
 • Pružiće Vam, kao poslodavcu ili zaposlenom, pouzdanu analizu pravnih pitanja koja se pojavljuju na radu ili u vezi sa radom.
 • Ispitaće za Vas dozvoljenost klauzula u paketu osiguranja, Vašem ugovoru sa bankom, i zastupaće Vaša prava i interese kada se žalite na kvalitet ili redovnost naručenih usluga (putni aranžmani, kablovski operateri, prava potrošača kod kupoprodaje).
 • Sa uspehom se više godina bavi predmetima sa elementom inostranosti (deca različitih državljana, ugovori sa stranim državljanima, nasleđivanje u inostranom kontekstu, štetni događaji u inostranstvu).
 • Vaš je prvi izbor za ishodovanja u upravnom postupku, tužbe i prigovore kada ste nezadovoljni radom organa uprave, obrazlaganje revizijskih zahteva, pripremu drugih vanrednih pravnih lekova i ustavnih žalbi.
 • Angažuje se kao pravni član tima u pregovorima o poravnanju i na drugim poslovnim sastancima; Založiće se za Vaše interese na način koji razumeju strani klijenti.

Autor je više stručnih radova (Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Izbor sudske prakse itd.) i objavljuje redovne analize razvoja zakonodavstva u Srbiji i Crnoj Gori u uglednim inostranim publikacijama.