Follow us
  >  Valentina Momčilović LL.M.

Članovi tima

Valentina Momčilović

Valentina Momčilović LL.M.

Advokat i osnivač

valentina.momcilovic@mlaw.rs

Jezici: engleski, nemački, srpski

Stručne oblasti:

  • Privredno pravo
  • Start up
  • Ugovorno pravo
  • Arbitraža
  • Porodično pravo i prava dece
  • Pravo stranaca

Biografija:

Advokat Valentina Momčilović je osnivač advokatske kancelarije Momčilović u Beogradu. Diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije (LL.M.-Studium) završila je Pravnom fakultetu na Albert-Ludvigs-Universität Freiburg u Nemačkoj iz oblasti međunarodnog građanskog procesnog prava i međunarodne arbitraže. Na master studijama bila je stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) dok je praktična iskustva sticala u Višem sudu u Dizeldorfu i advokatskim kancealrijama.

 

Osim studija u Nemačkoj, master studije je završina i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je trenutno doktorand.

 

Kao stipendista Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju je bila učesnik programa hospitacije u okviru kog je 2019. godine boravila u Nemačkoj u Bonu na usavršavanju iz prava EU i nemačkog prava, a potom i radila u advokatskoj kancelariji Rohwedder Partner u Majncu sa fokusom na privredno pravo i pravo vina.

 

Advokaturom se bavi od 2014. godine, najpre kao advokatski pripravnik, a potom i kao samostalni advokat, sarađujući sa nekoliko domaćih i stranih advokatskih kancelarija. Advokat Valentina Momčilović je član Advokatske komore Beograda (AKB), Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)), Inicijative nemačkih arbitara pri Nemačkom institutu za arbitražu (DIS40) i drugih međunarodnih i domaćih stručnih udruženja. Nalazi se na listi arbitara Stalne arbitaže pri Privrednoj komori Srbije.

 

Upisana je u Registar medijatora pri Ministartvu pravde Republike Srbije, te svojim znanjem i iskustvom pomaže klijentima u posredovanju u pravnim sporovima u ulozi medijatora, odnosno zastupa klijente u postupcima medijacije u cilju pronalaska rešenja.

 

Pretežno se bavi privrednim i ugovornim pravom, arbitražom kao i pravom stranaca, zastupajući klijente u kompleksnim sporovima pred domaćim sudovima i institucijama i međunarodnim organima.