Follow us
  >  Naknada štete

Naknada štete

naknada štete

Naknada štete

Advokatska kancelarija Momčilović Stanković zastupa interese klijenata u odnosu između oštećenog lica kome je prouzrokovana šteta i koje ima pravo na naknadu štete i štetnika, lica koje je prouzrokovalo štetu.

 

 

 

Naš advokatski tim u postupcima naknade štete pruža sledeće usluge klijentima koji žele da ostvare svoje pravo:

  • pravne savete i usluge analize, sastavljanja i realizacije odštetnih zahteva u skladu sa propisima
  • vođenje vansudskih postupaka radi naknade štete- pregovori radi pokušaja mirnog rešavanja spora i zaključenja vansudskog poravnanja
  • vođenje sudskih postupaka
  • izrada i upućivanje opomena pred utuženje
  • vođenje pregovora i potraživanje naknade od osiguravajućih društava
  • angažovanje veštaka odgovarajuće struke radi preciznog utvrđivanja stepena oštećenja i visine naknade
  • rešenje spora putem medijacije.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs