Follow us
  >  Pravni stavovi   >  (Ne)obavezna vakcinacija zaposlenih

(Ne)obavezna vakcinacija zaposlenih

 

U našoj zemlji primetni su momentalno značajno bolji rezultati u pogledu broja obolelih od Covid-19 virusa. Samim tim sve veći broj zaposlenih se vraća na svoja radna mesta u prostorije poslodavca sa višemesečnog rada od kuće, što za poslodavce predstavlja dodatni izazov u pogledu organizacije rada u vremenu kada nas virus još uvek nije napustio i u kom se propisi i statistike menjaju munjevitom brzinom. To prvenstveno znači da se sve češće u praksi javljaju nedoumice u pogledu onih zaposlenih koji se još uvek nisu vakcinisali, a vraćaju se na svoja radna mesta u kolektivu. U nastavku ovog teksta naši advokati su izdvojili neke smernice koje bi poslodavcima mogle biti od koristi u ovim momentima.

 

Vakcinacija kao preventivna mera poslodavca

 

Kako bi poslodavac preduzeo sve preventivne mere kako bi blagovremeno minimizirao rizik da zaraza dospe i proširi se u okviru kompanije, vrlo je preporučljiva vakcinacija zaposlenih. U praksi se kao najprihvatljiviji vid stimulacije ispostavio omogućavanje zaposlenima da odsustvuju sa posla radi odlaska na vakcinaciju, kao i razumevanje poslodavca da reakcije na primljenu vakcinu mogu zahtevati odsustvo sa rada.

 

Nagrada?

 

Određeni broj kompanija je radi motivacije zaposlenih uveo nagradu one zaposlene koji se odluče da prime vakcinu. Nagrada je u nekim kompanijama izražena u  finansijskoj dobiti dok su druge pribegle drugačijem vidu nagrađivanja zaposlenih.

 

Ovakvo postupanje poslodavaca nije zabranjeno i čak se smatra pozitivnim zbog uticaja privrede na svest o potrebi kolektivne imunizacije. O dozvoljenosti novčanih podsticaja za vakcinisane zaposlene izjasnilo se i samo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dalje: Ministarstvo) u zvaničnom mišljenju od 02.06.2021. godine, ukazujući na to da Zakon o radu daje mogućnost da se opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu mogu predvideti „druga primanja” zaposlenog, u koja bi se ovakav bonus mogao svrstati.

 

Podsticaji se mogu ogledati i u: neformalnom razgovora sa zaposlenima ili regulacijom internim aktima preduzimanjem konkretne mere prevencije na radnom mestu koja ima imperativni karakter.

 

 

Evidencija o vakcinisanim zaposlenima? Sme ili ipak ne?

 

 

Prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o tome da li je zaposleni primio vakcinu predstavlja podatak o zdravlju, te se svrstava u posebnu kategoriju podataka o ličnosti – takozvane naročito osetljive podatke, na koje se primenjuju i posebna pravila obrade. Imajući u vidu specifičnu prirodu ovih podataka, potrebno je da poslodavac ispuni Zakonom predviđene uslove kako bi ih opravdano prikupljao i obrađivao, pri čemu su ti uslovi stroži u odnosu na obradu podataka o ličnosti koji ne spadaju u ovu grupu.

 

Ipak poslodavac po Zakonu ima pravo da obrađuje podatke o zdravlju u cilju ostvarivanja značajnog javnog interesa određenog zakonom, ako je takva obrada srazmerna ostvarivanju tog cilja. U ovom slučaju „značajnim javnim interesom” mogao bi se smatrati interes za očuvanjem i unapređenjem zdravlja stanovništva koji predviđa Zakon o javnom zdravlju, odnosno interes za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti regulisan istoimenim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

 

Pozitivan rezultat testa– mora li zaposleni informisati poslodavca?

 

Pojedinačni zaposleni načelno nisu u obavezi da Vas samoinicijativno obaveste o tome da li su se testirali, ali u slučaju kada rezultat testa na korona virus pokaže da je zaposleni zaražen Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti koji je usvojen u julu 2020. godine (dalje: Pravilnik) predviđa, ipak  obaveze zaposlenog da:

 

  • obaveste poslodavca ukoliko posumnjaju na simptome zarazne bolesti kod sebe ili članova svoje porodice, kao i da
  • u skladu sa svojim saznanjima odmah obaveste poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njihovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih.

 

Dakle, u slučaju da sazna da je pozitivan na korona virus, zaposleni bi morao bez odlaganja saopštiti to poslodavcu.

 

Podsećamo ujedno sve poslodavce, koji to do sada nisu učinili, da je neophodno da usvoje Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

 

 

Vakcinacija i/ili testiranje kao uslov za zapošljavanje

 

Prilikom odabira novih zaposlenih savetuje se ograničavanje isključivo na pitanja koja su dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima, koja se tiču samog radnog odnosa, jer bi pitanje o vakcinaciji kandidata za zaposlenje vrlo lako moglo biti protumačeno kao diskriminacija.

 

Otpuštanje trenutnih zaposlenih zbog zaraženosti, odbijanja vakcinacije ili testiranja ni u kom slučaju ne mogu biti pravno valjan razlog za otkaz ugovora o radu.

Postavite Komentar