Follow us
  >  Vesti   >  Popis stanovništva i zaštita ličnih podataka
popis stanovništva

Popis stanovništva i zaštita ličnih podataka

Popis stanovništva i zaštita ličnih podataka

Popis stanovništva predstavlja sveobuhvatnu radnju prikupljanja podataka o građanima i domaćinstvima i isti se na teritoriji Republike Srbije odvijao u oktobru mesecu ove godine.

 

Popis je obuhvatao popis stanovništva, popis domaćinstava i popis stanova i kao takav je po sadržaju i obimu sveobuhvatno i najšire statističko istraživanje. Tom prilikom su prikupljani podaci o stanovništvu, njegovoj starosnoj i polnoj strukturi, obrazovnoj i bračnoj strukturi, o ekonomskoj aktivnosti, o strukturi domaćinstava i porodica i o stambenom fondu i mnogobrojni lični podaci: ime, prezime, pol, starost, mesto stanovanja, podaci o migratornim, etnokulturalnim, obrazovnim i ekonomskim  karakteristikama, bračnom statusu i fertilitetu, načinu putovanja na posao/u školu i funkcionalnoj i socijalnoj integrisanosti.

 

Advokatska kancelarija Momčilović poseban fokus stavlja na zaštitu ličnih podataka, savetuje i zastupa klijente u ovoj pravnoj oblasti u razvoju, te ima bogato dosadašnje iskustvo u tome i svedoci smo mnogobrojnih pristiglih upita klijenata koji su u toku popisa uočili nepravilnosti ili su se zabrinuli za status i sudbinu ličnih podataka.

 

Nakon izvršene analize važećih propisa i prakse, a prema iskustvima i informacijama dobijenim od klijenata dolazimo do zaključka da se opravdano može postaviti pitanje ustavnosti Zakona o popisu stanovništva.

 

U želji za prinosu pravdi i postizanju pravne države pokrenuli smo odgovarajuće postupke i osmislili put do konkretnih rešenja za zaštitu prava sugrađana pred organima uprave, u prekršajnom postupku i u postupku pred Ustavnim sudom.

 

Sva pitanja i upite u vezi sa Zakonom o popisu, sprovedenom popisu i zaštiti podataka o ličnosti možete uputiti putem kontakt forme našem stručnom timu ili nas kontaktirati putem telefona.

 

Ključne reči: popis, lični podaci, podaci o ličnosti, GDPR, zaštita podataka, popisivanje, 2022.

Postavite Komentar