Follow us
  >  Vesti   >  Sedište kompanije – rok za usklađivanje: 27.11.2022.
Sedište kompanije

Sedište kompanije – rok za usklađivanje: 27.11.2022.

Sedište kompanije

Prošle godine su donete izmene i dopune Zakona o privrednim društvima (dalje: „ZPD“), a o najvažnijim izmenama smo već pisali prilikom donošenja.

Ipak naglasili bismo da ništa manje važne nisu ni izmene koje se odnose na sedište kompanije, a koje počinju da se primenjuju od 27.11.2022. godine.

 

Šta to znači za privredne subjekte?

 

Pomenutim izmenama i dopunama ZPD su precizirani obavezni elementi adrese sedišta privrednih subjekata. Tako, svaka adresa sedišta kompanije neophodno je da ima podatke koji se odnose na:

  • grad,
  • opštinu,
  • naseljeno mesto,
  • ulicu ili trg,
  • kućni broj,
  • sprat i
  • broj stana.

Tako je utvrđena obaveza svih privrednih subjekata da adresu sedišta usklade sa odredbama ZPD, ukoliko već nije registrovan svaki od navedenih elemenata sedišta kompanije.

 

Postupak usklađivanja

 

Zakonodavac je predvideo 27. novembar 2022. godine kao rok za usklađivanje sa traženim elementima sedišta. Posebno treba imati na umu da se sedište kompanije obavezno registruje kod Agencije za privredne registre (dalje: „APR“) u za to predviđenom postupku. Tako će kompanija koja nema registrovane sve navedene elemente biti u obavezi da do naznačenog datuma podnese odgovarajuću registracionu prijavu promene, kojom će dopuniti ili izmeniti podatke o sedištu.

Ukoliko kompanija ima registrovanu adresu sedišta u vidu ulice i kućnog broja, ali nema podatak o spratu poslovne zgrade u kojoj ima sedište, neophodno je izvršiti dopunu i navesti kompletnu adresu u novoj registracionoj prijavi.

Kada je reč o ovoosnovanim kompaijama, iste su u obavezi da u registracionoj prijavi osnivanja navedu kompletne podatke o sedištu i sladu sa gorenavedenim, kako bi im prijava bila usvojena.

 

Na koga se odnosi obaveza usklađivanja?

 

Navedena obaveza se odnos na sva privredna društva, preduzetnike, ogranke i predstavništva u Republici Srbiji.

Postavite Komentar