Follow us
  >  Vesti   >  Socijalno preduzetništvo
socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo

Zakon o socijalnom preduzetništvu stupio je na snagu 15.02. ove godine, a od danas, 15.11.2022. godine pravna lica i preduzetnici koji su već registrovani u Agenciji za privredne registre (dalje: „APR“) imaju mogućnost da registruju status subjekta socijalnog preduzetništva kojim se označava prevashodni cilj njihovog delovanja u društvenom okruženju, odnosno poslovnom i pravnom  prometu.

 

Šta je socijalno preduzetništvo?

 

Socijalno preduzetništvo predstavlja obavljanje delatnosti koja je od opšteg interesa, a radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini.

 

Ključno je usmerenje aktivnosti ka rešavanju bitnih društvenih problema, koje treba da doprinese razvoju društva. Sa druge strane ostvarena dobit se ulaže u:

 

 • integraciju društveno osetljivih grupa,
 • zaštitu životne sredine,
 • ruralni razvoj,
 • obrazovanje,
 • kulturu,
 • socijalne inovacije i
 • druge oblasti od šireg društvenog interesa.

 

U čemu se ogleda stociljano preduzetništvo?

 

Najčešći oblici socijalnog preduzetništva predstavljaju:

 • proizvodnja dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.),
 • radna integracija,
 • poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastirani područja i lokalnih zajednica;
 • poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

 

Ko može steći status subjekta socijalnog preduzetništva?

 

Status subjekta socijalnog preduzetništva mogu registrovati sledeći subjekti:

 • već registrovani preduzetnici;
 • privredni subjekti, odnosno domaća pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, a naročito privredna društva, zadruge i druga pravna lica, koja po svom pravnom položaju mogu ispuniti uslove koji su Zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva;
 • subjekti civilnog sektora, odnosno domaća pravna lica koja nisu osnovana u cilju sticanja dobiti, a naročito udruženja, udruženja u oblasti sporta, fondacije i druga pravna lica, koja po svom pravnom položaju mogu ispuniti uslove koji su Zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva.

 

Status socijalnog preduzetništva stiče se na zahtev subjekta, koji se podnosi registru u kome je registrovan, bez ispitivanja društvene uloge i oblasti delovanja subjekta u smislu ovog zakona.

 

Privredni subjekti, subjekti civilnog sektora i preduzetnici, koji su već registrovani u APR-u i koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o socijalnom preduzetništvu, od danas, 15. novembra 2022. godine imaju mogućnost da registruju status socijalnog preduzetništva, podnošenjem odgovarajuće registracione prijave i propratne dokumentacije.

 

Olakšice za subjekte socijalnog preduzetništva

 

Subjekt socijalnog preduzetništva može ostvariti olakšice i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa socijalnim preduzetništvom možete postaviti našem pravnom timu putem kontakt forme ili na e-mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar