Follow us
  >  Advokati saradnici

Stevan Rakić Biografija: Advokatski pripravnik Stevan Rakić deo je tima naše kancelarije od 2022. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.   Tokom studija je praktično i radno iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava sticao u kancelariji pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Poseban angažman tokom studija se ogleda […]

Advokat

Radoš Šimić Biografija:   Advokat Radoš Šimić deo je tima naše kancelarije od 2022. godine.   Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obavljene dvogodišnje pripravničke vežbe u renomiranoj advokatskoj kancelariji, polaže pravosudni i advokatski ispit.   U svojoj advokatskoj praksi bavi se građanskim pravom […]

Eksterni savetnik

Milica Midžović LL.M Biografija: Milica Midžović je eksterni savetnik naše kancelarije i deo našeg tima od 2020. godine. Ona je master pravnica, deo je akademske zajednice i angažovana je kao asistentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici na kom od 2019. godine u kontinuitetu […]