Follow us
  >  Advokati saradnici

Stevan Rakić Biografija: Advokatski pripravnik Stevan Rakić deo je tima naše kancelarije od 2022. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.   Tokom studija je praktično i radno iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava sticao u kancelariji pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Poseban angažman tokom studija se ogleda […]