Follow us
  >  Vesti   >  Zakon o planiranju i izgradnji- šta je novo?

Zakon o planiranju i izgradnji- šta je novo?

Zakon o planiranju i izgradnji- šta je novo?

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici 26.07.2023. godine usvojila izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji a po predlogu Vlade. Cilj ovog članka jeste da prikaže kratak osvrt na novine u građevinskom sektoru.

 

Šta je novo?

  • Dolazi do unapređenja elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP),
  • Uvodi se pojam „zelene gradnje“,
  • Ukida se naknada za konverziju iz prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu za određena lica,
  • Osniva se Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije,
  • Informacije o lokaciji će izdavati javni beležnici, što je deo težnje za rasterećenje organa,
  • Uvode se novi prekršaji za odgovorna lica,
  • Formira se glavni državni urbanista,
  • Uvodi se dodatna zaštita zaštićenih prirodnih i kulturnih područja,
  • Predviđeno je donošenje planskih dokumanata,
  • Uređuje se uklanjanje spoljnih jedinica klima uređaja sa fasada svih zgrada ili instalaciju na način da nemaju uticaja na neposredno okruženje.

 

Uvođenje E-prostora

Jedna od novina jeste uvođenje platforme e-Prostor koja bi trebalo da bude od uticaja na ubrzanje procesa izrade i izmena planske dokumentacije. Osim toga izmene donose nekoliko rešenja koja bi trebalo da imaju za rezulatat povećanu efikasnost postupka i kraće vreme trajanje postupka.

 

Registar brownfield lokacija

Uvođenjem ovog registra aktiviraće se brownfield lokacije u Srbiji, odnosno mesta na kome se nalaze napušteni ili nedovoljno iskorišćeni objekti, sa potencijalom.

 

Advokatska kancelarija Momčilović prati sa zanimanjem donošenje i primenu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, koje donose brojne promene. Očekuje se da ove promene mogu doneti pozitivan efekat i pružiti podršku sistemu planiranja i izgradnje u Republici Srbiji. Ostaje da vidimo kako će se ove izmene sprovesti u praksi i koliko će zaista doprineti unapređenju sistema u ovoj oblasti.

Postavite Komentar