Follow us
  >  Vesti   >  Zakon o rodnoj ravnopravnosti- novine u primeni od 01. januara 2024

Zakon o rodnoj ravnopravnosti- novine u primeni od 01. januara 2024

 

Zakon o rodnoj ravnopravnosti (dalje: Zakon), koji se primenjuje još od 1. jula 2021. godine izazvao je mnoge polemike u javnosti. Naša advokatska kancelarija je podnela Inicijativu Ustavnom sudu za preispitivanje ustavnosti određenih odredbi Zakona, a trenutno važeće važne propise za poslodavce smo obradili u članku „Nove obaveze za kompanije koje donosi Zakon o rodnoj ravnopravnosti„.

 

Primena odredaba od 01. jaunara 2024. godine

 

Određene odredbe je zakonodavac ostavio za kasniju primenu. Tako će od prvog dana sledeće godine biti u primeni sledeći članovi: 12. stav 3, člana 28. st. 2. i 3, člana 55. stav 1. tačka 1), člana 58. st. 3. i 4, člana 66. st. 9. i 10. ovog Zakona

 

  1. Statistički podaci: Organi javne vlasti dužni su da na godišnjem nivou objavljuju administrativne podatke o neplaćenom kućnom radu, radi preuzimanja od strane proizvođača zvanične statistike u cilju utvrđivanja njegove ukupne vrednosti i njegovog učešća u bruto domaćem proizvodu.
  2. Jednake mogućnosti u oblasti zapošljavanja i rada i vrednovanje ukupne vrednosti neplaćenog kućnog rada: Podaci o neplaćenom kućnom radu koji se prikupljaju i evidentiraju od strane proizvođača zvanične statistike, javno se objavljuju u skladu sa petogodišnjim statističkim programom i godišnjim primenjivim planovima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Vrednost neplaćenog rada u apsolutnom iznosu, kao i učešće vrednosti neplaćenog rada u bruto domaćem proizvodu obračunava se na osnovu podataka glavnog proizvođača zvaničnih statističkih podataka a metodologiju za obračun utvrđuje ministarstvo nadležno za oblast rodne ravnopravnosti.
  3. Specijalizovane usluge: Uvodi se pružanje u poverljivom obliku usluge SOS telefona za devojke i žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, koji pozivi se neće snimati niti na drugi način činiti dostupnim trećim licima, koju na teritoriji Republike Srbije u vidu besplatnog nacionalnog SOS telefona obezbeđuje i finansira nadležno ministarstvo za socijalnu zaštitu, a na teritoriji jedinice lokalne samouprave ili u upravnim okruzima nadležni organ ili organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
  4. Izveštaj o stanju online dostupan: Zbirni izveštaj o stanju u oblasti rodne ravnopravnosti nakon donošenja, objavljuje se na internet stranici Vlade i Ministarstva. Podsećamo da su organi javne vlasti i poslodavci dužni su da sačinjavaju godišnje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koji sadrži ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti u organu javne vlasti, odnosno kod poslodavca, uključujući i razloge zbog kojih nije ostvarena propisana ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u sastavu organa javne vlasti, odnosno poslodavca, ako ta zastupljenost nije ostvarena i izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima, kada je podnosilac izveštaja obveznik donošenja plana upravljanja rizicima. Ti izveštaji se dostavljaju republičkom organu nadležnom za poslove statistike i deo su redovnog godišnjeg statističkog praćenja stanja rodne ravnopravnosti. Republički organ nadležan za poslove statistike objavljuje svake godine na svojoj internet stranici godišnje statističke podatke o stanju rodne ravnopravnosti i publikuje ih svake treće godine u posebnom štampanom izdanju.

 

Podsetimo se

 

Jedna od obaveza za sve poslodavce se sastoji u korišćenju rodno senzitivnog jezika, kako bi se uticalo na uklanjanje rodnih stereotipa pri ostvarivanju prava i obaveza žena i muškaraca. Zakon je za kompanije koje broje više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, uspostavio i obavezu – donošenje internih akata usmerenih na ostvarivanje rodne ravnopravnosti kao i dužnost sprovođenja posebnih mera, dostavljanja gorepomenutih posebnih izveštaja i vođenja evidencija u ovom cilju. Za kompanije koje ne budu poštovale ove obaveze, propisane su kazne u rasponu od 50.000 do 2.000.000 dinara.

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa obavezama kompanija možete se obratiti našem pravnom timu preko naše kontakt forme ili na e-mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar