Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Zaštita podataka o ličnosti na radnom mestu

Zaštita podataka o ličnosti na radnom mestu

Zaštita podataka o ličnosti na radnom mestu

U praksi su se pojavila mnoga pitanja u vezi s tretmanom informacija o zaposlenima od strane poslodavaca. U skladu s ovim izazovima, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: „Zakon“) predstavlja temelj i daje smernice za prikupljanje, obradu i deljenje podataka, ali je i propisao kazne koje su primenjive na poslodavce koji rukuju ličnim podacima zaposlenih bez njihovog pristanka. Cilj ovog članka jeste primena Zakona na odnosno poslodavca i zaposlenog, te pružanje pregleda njihovih prava i obaveza kada je ova tema u pitanju.

 

Zloupotreba podataka od strane poslodavca

 

Nesporno je da Zakon zapranjuje svaki vid zloupotrebe podataka. U praksi se za vreme pandemije korona virusa često postavilo pitanje granica zloupotrebe podataka o ličnosti, a u vezi sa radnim odnosom. Zloupotreba podataka je zabranjena čak i u vanrednim situacijama.

Za svaku obradu ličnih podataka zaposlenih u kompaniji, neophodno je da postoji zakoniti osnov obrade istih. Zakon predviđa šest različitih osnova obrade, pri čemu je saglasnost zaposlenog samo jedan od osnova. Postoje osnovi kada saglasnost nije potrebna, a poslodavac je u obavezi da obrađuje određene podatke o zaposlenom, kako bi ispunio zakonom predviđene dužnosti poslodavca.

 

Principi obrade podataka kojih se poslodavci moraju držati su: srazmernost, neophodnost, transparentnost, tačnost i zakonitost.

 

Poslodavac kao obrađivač podataka je dužan da zaposlenog obavesti koje podatke o ličnosti zaposlenog prikuplja i obrađuje.

 

Da li postoji odgovornost poslodavca?

 

Da. Zakon je predvideo odgovornost poslodavaca koji ne postupaju u skladu sa istimm odnosno za poslodavca koji neovlašćeno prense ili zloupotrebi lične podatke. Ovde je reč kako o prekršajnojm tako i o krivičnoj odgovornosti poslodavca. Nezavisno od ove odgovornosti, zaposleni kao oštećeni može da zahteva naknadu štete od posodavca.

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je nadležni organ koji nadzire i kontroliše  usklađenost poslodavanja sa Zakonom. Isti je nadležan i da vrši kontrolu obrade i prikupljanja podataka i kada je u pitanju odnos posldavac-zaposleni. On ima pravo između ostalog da vrši nadzor i obezbeđuje primenu ovog Zakona u skladu sa svojim ovlašćenjima, da na zahtev lica na koje se podaci odnose, pruža informacije o njihovim pravima propisanim ovim Zakonom, dapostupa po pritužbama lica na koje se podaci odnose, da utvrđuje da li je došlo do povrede ovog zakona i obaveštava podnosioca pritužbe o toku i rezultatima postupka, da vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako utvrdi da je došlo do povrede ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji i dr.

 

Poverenik može primera radi da naloži poslodavcu, da mu pruži sve informacije koje zatraži u vršenju svojih ovlašćenja, ali i da zatraži i dobije pristup svim prostorijama poslodavca, uključujući i pristup svim sredstvima i opremi. On može da upozori poslodavca, da mu izrekne opmenu ili da mu izda određenu naredbu ukoliko utvrdi da isti ne poslu u skldu sa Zakonom. Poverenik takođe ima ovlašćenje da izrekne novčanu kaznu na osnovu prekršajnog naloga ako je prilikom inspekcijskog nadzora utvrđeno da je došlo do prekršaja za koji je ovim Zakonom propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, umesto drugih mera propisanih ovim stavom ili uz njih, a u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.

 

Zaključak

 

Zakonito sakupljanje i zaštita ličnih podataka zaposlenih predstavljaju imperativnu obavezu poslodavaca. Zakon strogo reguliše postupke obrade ovih podataka, uz stroge kazne za nepoštovanje zakonskih normi. Profesionalno razumevanje i poštovanje ovih pravila o obradi podataka od strane poslodavaca je od suštinskog značaja za očuvanje prava i privatnosti zaposlenih, te predstavlja kamen temeljac za usklađenost s pravnim standardima.

 

Sva pitanja u vezi sa zašitiom podataka o ličnosti i zakonitim prikupljanjem i obradom moguće je postavititi slanjem pitanja na e-maila dresu: office@mlaw.rs ili putem naše kontakt forme.

 

 

Postavite Komentar