Follow us
  >  Zaštita potrošača

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača je veoma važna tema, kako za kompanije, tako i za potrošače koji se neretko nađu u podređenom položaju u odnosu na trgovca koji im mimo zakonskih propisa uskraćuje zagarantovana prava. U advokatskoj kancelariji Momčilović Stanković novine iz ove oblasti redovno objavljujemo u našem odeljku „Aktuelnosti“, a svakodnevno zastupamo potrošače i kompanije.

Neka od najčešćih pitanja koja nam budu poverena se odnose na postojanje duga, naplatu provizije, na skrivene ili neosnovane troškove koji se nameću kupcu/korisniku, rešenje situacije kada kupljeni prozivod ne funkcioniše ili ugovorena usluga nije ispunjena.

Nepoštena poslovna praksa je tema sa kojom se suočavaju napi klijenti pravna lica, koje savetujemo po pitanjima rešenja situacija u vezi sa pogrešno ili nepotpuno prikazivanim proizvodima, obavezom izdavanja garancije, poštovanjem uslova garancije itd.

 

Naši advokati savetuju i sastavljaju ugovore koje kompanije zaključuju sa korisnicima svojih usluga, a koji treba da sadrže zakonom propisane obavezne odredbe, ali i one koje su se u praksi pokazale kao korisna rešenja.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs