Follow us
  >  Transportno pravo

Transportno pravo

Transport, logistika i distribucija

Transportno pravo

 

Naš advokatski tim je posebnu pažnju posvetio specijalizaciji u oblasti transporta, logistike i distribucije. Kada je transportna industrija u pitanju naše najčešće pravne usluge bi se mogle grupisati na sledeći način:

 

  • Savetovanje i sastavljanje ugovora u oblasti transporta i logistike
  • Sačinjavanje radnopravne dokumentacije za kompanije u transportnoj industriji;
  • Savetovanje u postupku zaposlenja, promena i otkaza ugovora o radu i u vezi sa svim drugim radnopravnim pitanjima;
  • Zastupanje u postupcima zbog nezakonitog otkaza, isplate naknade za prekovremeni rad i rad tokom praznika, naknade štete zbog povrede na radu, itd;
  • Zastupanje i savetovanje u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete koju su putnici pretrpeli i medijacija u okviru mirnog rešenja spora povodom naknade štete;
  • Savetovanje i pravna analiza usklađenosti poslovanja sa zakonom.

 

Kontakt e-mail za pitanja koja obuhvataju transportno pravo: office@mlaw.rs