Follow us
  >  Stevan Rakić

Stevan Rakić

Oblasti prakse:

Stevan Rakić

Biografija:

Advokatski pripravnik Stevan Rakić deo je tima naše kancelarije od 2022. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

Tokom studija je praktično i radno iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava sticao u kancelariji pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Poseban angažman tokom studija se ogleda u učešću u pravnim klinikama za (1) izbegličko pravo i (2) borbu protiv nasilja u porodici, obe organizovane pri Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

 

Iskustvo u oblasti privrednog i poljoprivrednog prava sticao je u opštinskoj upravi Bač unutar Odeljenja za privredu, poljoprivredu i ekonomski razvoj.

 

Oblasti prava kojima se bavi unutar kancelarije su: privredno pravo, imovinskopravni odnosi, naknada štete, upravni i prekršajni postupci.

 

Svakodnevno zastupa klijente na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku i član je našeg German Desk tima.