Follow us
  >    >  Arbitraža

Arbitraža

Kad se bave složenim pitanjima, velike kompanije često traže način da potencijalne sporove reše arbitražni sudovi i da na taj način zaobiđu redovne sudove, čiji postupci znaju pored mnogih manjkavosti takođe i da traju neprocenjivo dugo. U svrhu vođenja efikasnog arbitražnog postupka, stranke vešto odlučuju da imenuju arbitre sa pravnim iskustvom na osnovu zakonskih i institucionalnih proceduralnih pravila (kao što su ICC, LCIA, DIS, Švajcarska pravila, VIAC, UNCITRAL itd.).

 

Posebno u kontekstu globalizacije, povećava se broj međunarodnih sporova, za koje je, zbog jezičke barijere, odlazak pred sud u određenoj državi povezan sa dodatnim troškovima. U domaćim i međunarodnim sporovima, brzina, proceduralna fleksibilnost i isključenje javnosti postupka govore u prilog arbitražnom postupku.

 

Osim manjeg opterećenja poslovnog odnosa, izvršnost arbitražne presude predstavlja još jednu prednost, budući da su arbitražne presude u mnogim zemljama izvršne na osnovu međunarodnih ugovora.

 

Advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković godinama rade na nacionalnom i međunarodnom nivou u oblasti arbitraže i rado će vas posavetovati o temama kao što su:

 

  • Zastupanje u arbitražnom postupku kao ovlašćeni zastupnik ili arbitar
  • Saveti o (međunarodnim) pravilnicima
  • Sastavljanje efektivnih sporazuma o arbitraži
  • Konsultacije radi efikasnog rešenja spora itd.

Oblasti prava