Follow us
  >  Tatjana Petrović
Tatjana Petrović

Tatjana Petrović

Praktikant

Jezici:srpski, nemački, engleski
Stručne oblasti:Ugovorno pravo, Naknada štete, Upravno pravo, Pravo intelektualne svojine, Radno pravo, Krivično pravo

Oblasti prakse:

Tatjana Petrović je studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa izvanrednim uspehom i praktikant u advokatskoj kancelariji Momčilović. Osnovnu školu ,, Stevan Sinđelić“ završila je kao nosilac diplome Vuk Karadžić i Prvu beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom. Tokom svog školovanja Tatjana je dobijala brojne diplome i pohvalnice za postignut izvanredan uspeh.

Tatjana je učinila German Desk advokatske kancelarije Momčilović bogatijim za mladu, ambicioznu i obrazovanu osobu koja iza sebe ima iskustva sa raznih obrazovnih programa u našoj zemlji i u Nemačkoj. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je uspešno završila kurs ,,Nemački za pravnike“ i bila član Studentske asocijacije za međunarodnu saradnju u okviru koje je takođe pohađala i odgovarajuće kurseve. Danas je aktivan član Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. -IRZ) koja je stipendirala njen odlazak u Nemačku 2017. godine na stručno usavršavanje u Osnovnom sudu u Bonu, kao i na Univerzitetu u Bonu sa posebnim osvrtom na propise i praksu EU i SR Nemačke. Tatjana se pokazala i kao sjajan predavač na stručnim skupovima, ali i kao profesor nemačkog jezika.

U okviru Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)) Tatjana je učestvovala na projektu reforme javnih finansija u Srbiji 2018. godine.