Follow us
  >  Događaji   >  Advokatska kancelarija Momčilović uzela učešće na okruglim stolovima posvećenim metodama rešavanja slučaja kao doprinos praktičnom obrazovanju pravnika

Advokatska kancelarija Momčilović uzela učešće na okruglim stolovima posvećenim metodama rešavanja slučaja kao doprinos praktičnom obrazovanju pravnika

 

Advokat Valentina Momčilović učestvovala je tokom maja ove godine na nizu okruglih stolova u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) koji su za predmet imali temu „Metode rešavanja slučaja kao doprinos praktičnom obrazovanju pravnika“.

 

Uz izlaganja i stručne diskusije vršeno je poređenje metoda rešavanja slučaja u Nemačkoj i Austriji u odnosu na Srbiju, kao i obrazovni proces pravnika u ovim zemljama. Poseban fokus je stavljen na primenu metode rešavanja slučaja na primeru međunarodnog privatnog prava.

 

Advokatska kancelarija Momčilović se zalaže na inovativan pristup u advokatskom poslu, konstantnim usavršavanjem i praćenjem metoda rada u drugim jurisdikcijama. Smatramo da obrazovanje pravnika ne može da se zasnuje na ovlađivanju teorijom prava i propisa tokom studija, već da zahteva kontinuirano usavršavanje kako kroz teoriju, tako i kroz praksu.

 

Postavite Komentar