Follow us
  >    >  јун

  Advokat Valentina Momčilović učestvovala je tokom maja ove godine na nizu okruglih stolova u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) koji su za predmet imali temu „Metode rešavanja slučaja kao doprinos praktičnom obrazovanju pravnika“.   Uz izlaganja i stručne diskusije vršeno je poređenje