Follow us
  >  Događaji

AHK - Pravni odbor | AHK – Rechtsausschuss Advokati Valentina Momčilović i Radoš Šimić učestvovali su ispred advokatske kancelarije Momčilović na prvom konstitutivnom sastanku pravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore (AHK - Pravni odbor) koji je održan 09. decembra 2022. godine u Beogradu.   Na ovom sastanku formiran je pravni odbor Nemačko-srpske privredne komore

Arbitraža, advokatura i Legal Tech   Advokatska kancelarija Momčilović - M.Law je i ove godine učestvovala na seminaru u organizaciji Deutsch-Serbische Wirtschaftskammer (AHK Serbien) / Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) u saradnji sa Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. / Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) German Arbitration Institute/

  Međunarodni pravni akti o advokaturi predviđaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja advokata, a naša advokatska kancelarija se zalaže za kontinuirano osposobljavanje našeg tima radi pružanja usluge klijentima koja je sveobuhvatna, kompetentna i uvek inovativna. Advokat Valentina Momčilović je učestvovala na međunarodnom programu Univerziteta u Pitsburgu, Centra za međunarodnu pravnu edukaciju tokom

  Advokat Valentina Momčilović učestvovala je tokom maja ove godine na nizu okruglih stolova u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) koji su za predmet imali temu „Metode rešavanja slučaja kao doprinos praktičnom obrazovanju pravnika“.   Uz izlaganja i stručne diskusije vršeno je poređenje