Follow us
  >  Vesti   >  eKonzulat- online apliciranje za vizu tipa D radi zaposlenja stranaca u Srbiji

eKonzulat- online apliciranje za vizu tipa D radi zaposlenja stranaca u Srbiji

 

Osim eUprave, eInspektora i ePlati, Srbija od nedavno ima još jednu digitalnu platformu koja ima za cilj ubrzanje i olakšanje postupka kojim stranci koji dolaze u Srbiju zbog zaposlenja apliciraju za vizu tipa D, za boravak duži do 180 dana- eKonzulat.

 

Kancelarija za IT i eUpravu predstavila je novu uslugu, eKonzulat, putem koje od sada stranci koji dolaze u Srbiju zbog zaposlenja mogu da apliciraju za vizu tipa D, za duži boravak do 180 dana. Strani državljanin čim aplicira za vizu tipa D dobija ID broj svog zahteva i poslodavac koji namerava da ga zaposli može podneti zahtev za radnu dozvolu Nacionalnoj službi za zapošljavanje tako da se postupci izdavanja vize i izdavanje radne dozvole vode paralelno.

 

Kada dobije vizu D po osnovu zapošljavanja, po dolasku u Srbiju za period za koji mu je ona odobrena, strani državljanin ne mora da podnosi zahtev za privremeni boravak, jer viza tipa D po osnovu zapošljavanja znači da ima regulisan boravak u našoj zemlji. U tom slučaju poslodavac koji namerava da ga zaposli aplicira samo za radnu dozvolu.

 

U slučaju da i nakon 180 dana ostaje da radi u Srbiji, lice kome je odobrena viza tipa D podnosi zahtev za privremeni boravak.

Očekuje se da će korisnici eKonzulata biti, pre svega, državljani zemalja Azije (Kina, Indija, Bangladeš, Pakistan, Nepal), kao i državljani Turske, Rusije, Ukrajine, Egipta, koji u velikom broju dolaze da rade na infrastrukturnim projektima u Srbiji.

 

Postupak onlajn apliciranja za vizu tipa D, za duži boravak do 180 dana, u prvoj fazi će biti samo po osnovu zapošljavanja i odnosi se na sve strance koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle. U sledećoj fazi razvoja aplikacije očekuje se da će se elektronskim putem aplicirati i za ostale tipove viza (po osnovu školovanja, spajanje porodice, vlasništvo nad nepokretnostima, lečenje i medicinska nega).

 

Kako izgleda postupak za dobijanje vize tipa D?

 

Korisnik putem eKonzulata  kreira nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs), čime postaje eGrađanin i inicira podnošenje zahteva popunjavanjem same forme zahteva.

Podnošenje zahteva izvršava se kroz četiri koraka:

 

  1. Popunjavaju se lični podaci vezani za samo lice koje aplicira, podaci o porodici ako je ima i podaci o zaposlenju,
  2. Popunjavaju se podaci o putnoj ispravi,
  3. Popunjavaju se podaci o vizi, podaci o prethodnim boravcima u RS ako ih je bilo i podaci o nameravanom budućem boravištu u našoj zemlji (adresa u RS).

 

Prilaganje prateće dokumentacije – pored fotografije, pasoša, pozivnog pisma korisnik je u obavezi da priloži i drugu dokumentaciju. Takođe na ovom poslednjem koraku korisnik dobija instrukciju za plaćanje takse za obradu zahteva vize, tako da zahtev ne bude uzet u razmatranje dok uplata nije evidentirana (uplata ne ide preko sistema već korisnici dobijaju samo instrukcije za plaćanje).

 

Nakon podnetog zahteva od strane korisnika i evidentirane uplate za podneti zahtev vrši se dalja obrada zahteva i menja se status zahteva o čemu se stranka obaveštava ma ostavljenu e-mail adresu.

 

Nakon što korisniku bude odobren zahtev, korisnik se mora vizu i fizički upisati u svoj pasoš.

Postavite Komentar