Follow us
  >  Vesti   >  eAgrag: elektronska registracija poljoprivrednog gazdinstva
registracija poljoprivrednog gazdinstva

eAgrag: elektronska registracija poljoprivrednog gazdinstva

registracija poljoprivrednog gazdinstva

eAgrar je još jedna u nizu od novooformljenih digitalnih platformi koje imaju za cilj digitalizaciju poslovanja. Uspostavljanje platforme eAgrar najavljeno je za 2023. godinu, a najava je da će se više od 450.000 poljoprivrednih gazdinstava registrovaće čak do četiri puta brže i mnogo jednostavnije nego što to čine sada.

 

Ništa manje važna nije ni informacija da će svi poljoprivrednici moći će elektronski da podnesu zahteve za subvencije.

 

U naredne dve godine poljoprivrednici moguć da očekuju i sledeće novitete:

  • uvođenje elektronske knjige polja za zakupce poljoprivrednog zemljišta,
  • ukidanje poreza na donacije hrane,
  • usklađivanje propisa iz oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane sa evropskim zakonodavstvom, kako bi trgovina sa Evropskom unijom bila olakšana
  • priznavanje rezultata EU laboratorija
  • usaglašavanje primene propisa iz oblasti deklarisanja hrane u delu označavanja zemlje porekla, što je sada dodatni trošak za uvoznike i koči plasman robe.

registracija poljoprivrednog gazdinstva

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima

 

U praksi je uočen problem neusklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa standardima EU, te su izmene propisa neophodne kako bi se olakšalo poslovanje poljoprivrednih gazdinstava, a naročito uvoz i izvoz hrane.

 

Kako nadležni iz Ministarstva poljoprivrede najavljuju već u februaru 2023. možemo da očekujemo postavljanje baze podataka na platformi eAgrar.

 

U ovoj oblasti, kada je digitalizacija u pitanju, najveći novitet do sada predstavljalo je uvođenje elektronske platforme za prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi, putem koje je od 2019. godine, kada je uvedena, prijavljeno više od 72.200 sezonskih radnika. Naredni očekivani korak jeste da se identična procedura implementira i na druge neke druge delatnosti, poput turizma, ugostiteljstva, građevinarstva ili recimo i kućnih poslova, a Vlada Republike Srbije je sa tim ciljem oformila i radnu grupu za izradu ovog propisa.

 

Registracija poljoprivrednog gazdinstva danas

 

Prema važećem Pravilniku o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivredno gazdinstvo se registruje u Upravi za Trezor na teritoriji opštine na kojoj prebiva nosilac poljoprivrednog gazdinstva (sedište – ukoliko je u pitanju pravno lice ili preduzetnik).

 

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, a može se upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno, drugo zemljište ili građevinska celina na kojima se obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju, ili obavljaju drugi oblici poljoprivredne proizvodnje, kao što su uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr. prerada poljoprivrednih proizvoda ili druge aktivnosti kao što su seoski turizam ili stari zanati.

 

Poljoprivredno gazdinstvo upisuje se u Registar kao korisnik zemljišta na osnovu:

1) prava svojine;

2) rešenja – izvoda o raspodeli komasacione mase;

3) ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje pod uslovom da ti ugovori nisu zaključeni sa pravnim licem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, odnosno crkva i verska zajednica, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;

4) prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenoj teretnim pravnim poslom.

 

Uz uredno popunjeni pisani obrasci (dobijaju se u Upravi za Trezor), podnosi se sledeća dokumentacija:

1) lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i original na uvid);

2) izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju (original ili overena fotokopija), bez obzira na osnov korišćenja (na osnovu prava svojine, na osnovu korišćenja društvene svojine po izvršenom popisu i evidenciji imovine privrednog subjekta, na osnovu prava zakupa zemljišta i na osnovu davanja zemljišta na korišćenje), osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga, već rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase. U slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podaci iz prepisa posedovnog lista i izvoda iz zemljišnih knjiga nisu istovetni, prednost imaju podaci iz zemljišnih knjiga

3) dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija čekovne kartice).

 

Upis u RPG je besplatan i dobrovoljan. Prilikom prve registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

 

Čekajući da ova lista dokumenata u štampanom obliku bude zamenjena portalom eAgrar, naš pravni tim klijente savetuje i zastupa u postupcima registrovanja i vođenja poljoprivrednog gazdinstva. U bogatoj praksi uočavamo i druge propuste zakonodavca da reguliše prava i obaveze poljoprivrednog gazdinstva i trećih lica, te se nadamo da će osim digitalizacije i zakonodavac uočiti potrebnu za izmenom većeg broja normi kako bi se olakšao rad poljoprivrednih gazdinstava, a Srbija učinila atraktivnim mestom za poljoprivredne delatnosti.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa poljoprivrednim pravom pristigla putem kontakt forme ili na e-mail office@mlaw.rs naši advokati će rado obraditi i odgovoriti na ista.

Postavite Komentar