Follow us
  >  Vesti   >  Međunarodni dan ljudskih prava – 10.12.2022
Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava – 10.12.2022

Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta svake godine 10. decembra – na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (dalje: Deklaracija) 1948. godine.

Od tada ljudska prava dobijaju novo značenje kada postanu stvarnost u svakodnevnom životu svakog čoveka širom sveta. U decembru 1948. UNESCO je postao prva organizacija Ujedinjenih nacija koja je Deklaraciju stavila u centar svog mandata, a ljudska prava na prvo mesto.

 

Ljudska prava danas

 

Svet se suočava sa izazovima u vezi sa realizacijom i priznanjem ljudskih prava. Glad i siromaštvo se povećavaju, a nesporan je direktan napad na ekonomska i socijalna prava miliona ljudi.

 

Česta je tema da se skoro u svakom regionu sveta može zapaziti zabrinjavajuće smanjenje slobode medija i bezbednosti novinara. Poverenje u institucije jenjava, posebno među mladima.

 

Možda je posebno značajno naglasiti da je pandemija COVID-19 dovela je do povećanog nasilja nad ženama i devojčicama. Rasizam, netolerancija i diskriminacija su sveprisutni.

 

Ništa manje važno nije ni pravo na zdravu životnu sredinu, a trostruka kriza naše planete je evidentna i ogleda se u klimatskim promenama, gubitku biodiverziteta i zagađenju, što stvara nove izazove za ljudska prava.

 

Osim toga, tek počinjemo da shvatamo u kojoj meri neke nove tehnologije ugrožavaju ljudska prava.

 

U neke od načina zaštite ljudskih prava koji čine našu svakodnevnu praksu ubrajaju se sledeći:

  • Pravno savetovanje u vezi sa primenom Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) i pratećih protokola;
  • Podnošenje predstavke i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava;
  • Podnošenje ustavnih žalbi Ustavnom sudu;
  • Zaštita ljudskih prava pred redovnim domaćim sudovima;
  • Podnošenje prigovora zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku;
  • Vođenje postupaka pred poverenikom radi pristupa informacijama od javnog značaja, zaštite podataka o ličnosti i zaštite ravnopravnosti;
  • Zastupanje u postupcima pred ombudsmanom (zaštitnikom građana).

 

Sva pitanja u vezi povredom i zaštitom ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije moguće je uputiti našem pravnom timu na e-mail adresu: office@mlaw.rs ili nas kontaktirati putem kontakt forme.

Postavite Komentar